Jaworzno trzecie w Polsce z przeciętną pensją na poziomie 5705 zł

Jaworzno na trzecim miejscu w Polsce pod względem wskaźnika najwyższej pensji.

REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za 2018 rok obejmujące 66 miast na prawach powiatu oraz miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Pierwsze miejsce: Jastrzębie-Zdrój, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 8121 złotych

Drugie miejsce: Warszawa – 6433 złotych

Miasto Jaworzno na trzecim miejscu z przeciętną pensją – 5705 zł.

Inne miasta:
Sopot (5701 złotych),
Katowice (5699 złotych),
Gdańsk (5642 złote),
Gliwice (5451 złotych),
Dąbrowa Górnicza (5451 złotych),
Kraków (5368 złotych).

http://igrafika.pap.pl/interaktywne/2019/interakt_20190816_01.html

Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. Podane kwoty nie obejmują podmiotów gospodarczych, w których pracuje do dziewięciu osób.

Źródło: PAP

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki