Czym jest blokada alkoholowa

REKLAMA

Czy blokada alkoholowa może skrócić wyrok zakazu prowadzenia pojazdów? Jakie są koszta? Jak wygląda montaż blokady alcolocka?

 Od 2015 roku, w naszym kraju, „ratunkiem” dla osób, wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów (np. na podstawie art. 178a k.k.) jest urządzenie zwane blokadą alkoholową. Nadal jednak wielu kierowców nie ma świadomości, iż urządzenie takie w ogóle istnieje (a co za tym idzie nie znają „przywilejów”, jakie może ono dać).   

Blokada alkoholowa – co to takiego?

W myśl Ustawy Prawo o ruchu drogowym, a dokładniej w  artykule 2 pkt 84 ,,blokada alkoholowa jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm³.” Sprzęt ten daje możliwość, by kierowcy, wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów – po spełnieniu określonych przepisami warunków mogli wrócić „za kółko” jeszcze przed upływem okresu na jaki ów zakaz orzeczono. Mówi się wówczas, iż sąd zmienia zakaz prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową (a więc w dalszym okresie wykonywania tego środka można prowadzić pojazdy wyposażone w alkoblokadę).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Podstawową przesłanką jest upływ przynajmniej połowy czasu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu. Z kolei, gdy wobec danej osoby został orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – upływ co najmniej 10 lat. Sąd oceni również, czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, a także zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (pozytywna prognoza kryminologiczna). Co to oznacza w praktyce? Najprościej rzecz ujmując osoba taka powinna wykazywać się dobrym zachowaniem w czasie, gdy wykonuje środek karny (np. sąd sprawdzi, czy mimo zakazu znów nie zdarzyła się jej jazda po alkoholu, czy przestrzegała porządku prawnego, czy żałuje popełnionego czynu itd.).

Co trzeba zrobić?

Osoba, która chce się starać o takie udogodnienie – powinna złożyć do sądu stosowny wniosek (do sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów). Wniosek taki powinien być odpowiednio umotywowany (poprzez taki wniosek powinniśmy: „przekonać” sąd, że orzeczony wobec nas środek karny spełnił już swoją funkcję, wykazać swoją dobrą postawę, a także to, iż możliwość powrotu za kółko jest nam potrzebna). Jeżeli sąd przychyli się do naszego wniosku, kolejnym krokiem będzie dopełnienie innych formalności – np. zdanie ponownego egzaminu na prawo jazdy (obowiązek ten i tak istnieje, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres przekraczający rok), czy poddanie się odpowiednim badaniom (które są wymagane zawsze, gdy kierujący dopuścił się jazdy po alkoholu). Oczywiście konieczne będzie również zamontowanie w pojeździe blokady alkoholowej (koszty z tym związane pokrywa skazany – mogą one sięgać do kilku tysięcy złotych). Urządzenie jest połączone z zapłonowym układem pojazdu. „Wymusza” ono badanie trzeźwości kierowcy. By możliwe było uruchomienie silnika – należy dmuchnąć w specjalny ustnik. Silnik „nie odpali”, gdy dopuszczalny próg zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu zostanie przekroczony.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki