Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała już wyniki tegorocznych matur. W województwie śląskim do egzaminu przystąpiło 26 916 uczniów, wśród nich 484 absolwentów z Jaworzna. Jak im poszło?

REKLAMA

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę w 2019 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Na 484 maturzystów z Jaworzna świadectwo dojrzałości otrzymało 373. Oznacza to, że zdawalność w naszym mieście wyniosła 77,07%. Z podziałem na typy szkół wynik nieco się różni. W liceach egzamin zdało 85,32% uczniów, w technikach natomiast 64,40%.

Jak poradzili sobie z poszczególnymi przedmiotami?

Uczniom najlepiej poszedł egzamin z języka polskiego, ten zdało 93,39% spośród nich. Język angielski natomiast zaliczyło 93,10%, język niemiecki 88,24% uczniów a z matematyką poradziło sobie 82,02% tegorocznych absolwentów szkół średnich.

Dobra wiadomość jest taka, że ci, którym powinęła się noga na jednym tylko egzaminie, mają jeszcze szansę na poprawkę.

Tego, jak poszło poszczególnym szkołom z Jaworzna, dowiecie się z poniższej tabeli:

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica nr Przystąpiło do wszystkich wymaganych egzaminów Odsetek sukcesów [%]
III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie Jaworzno Towarowa 61 63 81
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie Jaworzno Północna 9a 36 47,2
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie Jaworzno Inwalidów Wojennych 16 19 47,4
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie Jaworzno Inwalidów Wojennych 16 23 34,8
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Królowej Jadwigi Jaworzno Armii Krajowej 5 40 52,5
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Jaworzno Licealna 3 90 96,7
II Liceum Ogólnokształcące im.Czesława Miłosza w Jaworznie Jaworzno Marii Skłodowskiej Curie 6 94 98,9
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych “Żak” w Jaworznie Jaworzno Sienkiewicza 3 20 30
Technikum Energetyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Jaworzno Promienna 65 25 92
Technikum nr 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Jaworzno Promienna 65 47 78,7
Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Jaworzno Promienna 65 17 88,2
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki