Działalność górnicza nawet po wielu latach potrafi oddziaływać na powierzchnię. W Jaworznie w wielu miejscach, teren dalej pracuje i pojawiają się często szkody górnicze.

Gminy na których terenie znajdują się kopalnie, inwestują w monitoring powierzchni prowadzony z satelity. Pozwala to w cyfrowy sposób zbadać stan osiadania dla praktycznie całego miasta.

Poniżej prezentujemy doświadczenia z Jastrzębia-Zdroju, które mogą być dobrym przykładem również dla naszego miasta.

JASTRZĘBIE ZDRÓJ – STUDIUM PRZYPADKU
WYZWANIE:

REKLAMA

Jastrzębie-Zdrój to miasto położone w południowo-zachodniej części woj. śląskiego. Na przełomie lat 60 i 70 XX w. dynamicznie przeobraziło się w prężny ośrodek przemysłowy oparty na górnictwie węgla kamiennego. Obecnie jest siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW SA), która na terenie miasta prowadzi działalność wydobywczą w 4 zakładach górniczych tj.: „Borynia”, Jas-Mos”, „Zofiówka” i „Pniówek”. W sumie około 60% powierzchni miasta zawiera się w granicach obszarów górniczych poszczególnych zakładów.

Na działalności górniczej opiera się funkcjonowanie miasta, jednak naturalnym negatywnym skutkiem podziemnej eksploatacji górniczej są deformacje powierzchni terenu. Do niedawna jedynym źródłem informacji dotyczących deformacji było przedsiębiorstwo górnicze, które zobowiązane jest do udostępniania prognoz wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu, mających przełożenie na politykę przestrzenną miasta i wymagania konstrukcyjne dla obiektów budowlanych. Wiedzą o faktycznych wielkościach poeksploatacyjnych deformacji terenu dysponował tylko ich sprawca, co gwarantowało mu przewagę w dyskusji czy sporze na ten temat.

ROZWIĄZANIE:

Aby mieć możliwość oceny skali osiadań z niezależnego źródła, urzędnicy z Jastrzębia-Zdroju zdecydowali się na wykorzystanie danych satelitarnych. Obrazy radarowe uzyskiwane z orbity są wykorzystywane do precyzyjnego monitorowania wartości poeksploatacyjnych obniżeń terenu.
Spotkanie z firmą SATIM zaowocowało podjęciem współpracy, której wynikiem są mapy pionowych przemieszczeń terenu z izoliniami osiadań określającymi charakterystykę niecki obniżeniowej.

Wyniki pomiarów satelitarnych są publikowane na stronie lokalnego geoportalu (http://mapa.um.jastrzebie.pl), będącego elementem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, oraz za pomocą usług WMS.

Społeczne zainteresowanie publikowanymi informacjami potwierdził wzrost odwiedzin strony internetowej o 40% od momentu ich prezentacji we wrześniu 2015 r.

KORZYŚCI:

Pozyskanie i publiczne udostępnianie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój aktualnych informacji o faktycznym zasięgu poeksploatacyjnych deformacji terenu przynosi wiele wymiernych i niewymiernych efektów, między innymi:

  • budowanie pozytywnego wizerunku miasta opartego na postawie prospołecznej i transparentnej polityce informacyjnej nakierowanej na pogłębianie zaufania mieszkańców do administracji lokalnej
  • wyrównywanie pozycji w relacjach poszczególnych użytkowników terenu z przedsiębiorcą górniczym w sprawach związanych z występowaniem „szkód górniczych”, wpływające na łagodzenie lub eliminowanie potencjalnych sporów na tym tle;
  • możliwość skuteczniejszego planowania i realizacji działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach objętych działalnością górniczą;
  • możliwość precyzyjnych obserwacji i analizy pionowych i poziomych przemieszczeń obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych, rejestrowanych w geodezyjnych bazach danych

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki