Nowe stawki za wywóz śmieci i interwencja Regionalnej Izby Obrachunkowej

Choć Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wszczęła postępowanie nadzorcze w sprawie uchwały jaworznickiej Rady Miejskiej w kwestii wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, to poznaliśmy nowe, ostateczne stawki wywozu śmieci.

REKLAMA

Sprawia wydaje się o tyle zawiła, że ustawa, którą jaworzniccy radni przyjęli 18 czerwca, miała wejść w życie już początkiem lipca.

Treść uchwały zakładała podniesienie stawki oraz zmianę warunków odbioru odpadów biodegradowalnych. 26 czerwca radni otrzymali informację o wszczęciu postępowania nadzorczego przez RIO w Katowicach, 27 czerwca w monitorze Urzędu Wojewódzkiego pojawia się informacja, że ustawa jest przyjęta, choć posiedzenie kolegium RIO odbyć miało się dopiero 2 lipca. Na stronie Urzędu Miejskiego znaleźć można informację, że

„Podjęta 18 czerwca br. przez Radę Miejską uchwała podnosząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie obowiązywać od 1 sierpnia, a nie jak wcześniej zakładano 1 lipca. Dodatkowy czas jest potrzebny by zapisy uchwały, po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego weszły w życie. Stanie się to 11 lipca, wówczas uchwała będzie obowiązująca. Pierwszą opłatę, po zmianie stawki będzie trzeba zatem uiścić do 22 września 2019 r.” (um.jaworzno.pl)

Tymczasem administratorzy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych otrzymali informację, że nowe stawki obowiązywać będą od 1 sierpnia br.

Według nowych stawek za śmieci segregowane zapłacimy 22 zł miesięcznie od osoby, a za niesegregowane 43 zł.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ