Nowe plany zagospodarowania przestrzennego

Od 12 lipca 2019 r. obowiązują 3 nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ul. Wandy, “Sfera południe” (przy istniejącym osiedlu Sfera) oraz “Jeleń” (oprócz terenu 11MNZ, który został uchylony przez Wojewodę Śląskiego Rozstrzygnięciem Nadzorczym – w tym terenie obowiązuje plan dla terenu górniczego ZGE Sobieski z 2001 r.).

REKLAMA

Teksty i rysunki tych planów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.jaworzno.pl/m,18689,miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html?sort=9_  pod pozycją: Wandy – 62, Sfera południe – 63 i Jeleń – 64.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki