Letni koncert ogrodowy w hospicjum

Miarą szlachetności wszelkich społeczności jest to, jak opiekują się potrzebującymi, samotnymi i chorymi. Z dobrocią nad terminalnie chorymi czuwają w jaworznickim Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta. Dla dodania chorym otuchy i radości zorganizowano tam po raz drugi tego lata koncert ogrodowy.

REKLAMA

Zagrał jaworznicki zespół „Noc na wycieraczce”, który w ubiegłym roku dostarczył pacjentom i personelowi wielu wzruszeń. W opiece nad terminalnie chorymi, w hospicjach ważne jest nie tylko to, aby podawać regularnie leki, istotna jest obecność wolontariuszy, którzy na co dzień towarzyszą chorym w odchodzeniu.

Bycie wolontariuszem w hospicjum wymaga bardzo szczególnych cech charakteru, to działanie tylko dla wybranych i wyjątkowych. Wspieranie i towarzyszenie umierającym daje satysfakcję nieporównywalną do jakiejkolwiek radości z innych działań.

Zespół „Noc na wycieraczce” zagrał dla Hospicjum po raz drugi. Tym razem dobrał nieco inny repertuar, ale zagrał z nie mniejszym zaangażowaniem.

Hospicjum zaprasza na kolejny koncert ogrodowy. 07 sierpnia dla chorych, ich rodzin, wolontariuszy i pracowników zaśpiewa Martyna Pluta z zespołem. Dołączcie do tego zacnego grona.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki