Jak przygotować magazyn do pracy w systemie WMS?

REKLAMA

Wdrożenie systemu WMS w przedsiębiorstwie pomaga usprawnić procesy logistyki wewnętrznej. System zarządzania magazynem obejmuje swoim zakresem całość procesów magazynowych od wejścia do magazynu, przez składowanie, aż po wysyłkę do Klienta. Wdrożenie systemu do magazynu musi być jednak odpowiednio przygotowane. W tym artykule opowiemy jak się do niego przygotować.

System WMS- co to właściwie jest?

System klasy WMS nadzoruje całość zadań związanych z logistyką magazynową. Zadania te możemy podzielić ze względu na czas ich występowania w magazynie. Są to w porządku chronologicznym:

– zadania związane z przyjęciem towaru do magazynu

– zadania związane ze składowaniem towaru w magazynie

– zadanie związane z przygotowaniem towaru do wysyłki i sama ich fizyczna wysyłka.

W zakres zadań związanych przyjęciem towaru na obszar magazynu wchodzi nie tylko jego fizyczne pojawienie się, ale również nadanie jednostce towarowej indywidualnego numeru (rejestracji). Rejestracja jest zazwyczaj drukowana na etykiecie samoprzylepnej i umieszczana w widocznym miejscu na przykład na palecie, czy innej najmniejszej jednostce opakowaniowej. W celu automatyzacji odczytu etykiety stosuje się kodowanie w technologii kodu kreskowego lub kodu dwuwymiarowego. W ramach procesów przyjęcia towaru do magazynu można również przeprowadzić wymiarowanie produktów w celu właściwego określenia danych wejściowych.

W ramach procesów składowania system klasy WMS wybiera najbardziej optymalne miejsce magazynowe do przechowania towaru. Miejsce takie bierze pod uwagę dokładne gabaryty towaru, jego wagę , czy częstotliwość rotacji. Magazyn zarządzany przez WMS zachowuje optymalny kształt, charakteryzuje się oszczędnością przestrzeni i dużym porządkiem logicznym.

W przypadku operacji związanych z wydaniem towaru informatyczny system zarządzania magazynem nadzoruje przygotowanie towaru do wysyłki pod konkretne oczekiwania Klienta (wyrażone w jego zamówieniu). System nadzoruje proces kompletacji, dobierając przy tym najbardziej efektywne jej strategie. System magazynowy zarządza również procesem doboru opakowań oraz wymienia informacje z systemem kurierskim w celu automatyzacji procesu wysyłki.

Jak przygotować magazyn do wdrożenia WMS- słów kilka o właściwym oznakowaniu magazynu.

Niezmiernie ważne z perspektywy udanego wdrożenia systemu WMS jest właściwe oznakowanie magazynu. Znaki magazynowe możemy podzielić na znaki lokalizacyjne oraz porządkowo-organizacyjne. Oznakowanie lokalizacyjne jest wprowadzane w celu właściwego oznakowania miejsc składowania, miejsc paletowych, czy innych stref magazynu, ważnych z perspektywy funkcjonowania procesu magazynowego. Znaki porządkowo-organizacyjne mają na celu właściwe oznaczenie magazynu w celach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzrost komfortu pracy pracowników. Wszelkiego rodzaju znaki, a zwłaszcza te o charakterze lokalizacyjnym powinny być wprowadzone w ramach projektu wdrożenia systemu WMS, tak aby jego start był jak najbardziej płynny.

HIT-Kody Kreskowe- Twój ekspert w dziedzinie systemów WMS i rozwiązań optymalizujących procesy logistyczne.

Poznańska firma HIT-Kody Kreskowe (HKK) to działający już od ponad 20 lat ekspert w dziedzinie szeroko pojętej optymalizacji procesów logistycznych. Nasz firma wdrożyła do tej pory ponad 100 projektów usprawniających pracę w magazynie. Nasi eksperci pracują zarówno dla dużych, międzynarodowych koncernów, jak i dla mniejszych firm rodzinnych.

 

 

 

undefined

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki