Walne w Szczakowiance

fot. archiwum

We wtorek 4 czerwca w Szczakowej będzie obradowało Walne Zgromadzenie Członków Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Szczakowianka.

REKLAMA

Podobnie jak co roku członkowie JSP spotkają się by podsumować poprzedni rok działania stowarzyszenia, a także omówić bieżące sprawy. Jak zawsze zaprezentowany zostanie bilans zysków i strat za rok 2018, a Zarząd i Komisja Rewizyjna zdadzą sprawozdanie z działalności stowarzyszenia. Tegoroczne walne zgromadzenie będzie też miało dodatkowy punkt związany z wyborem władz JSP. Obecnemu Zarządowi właśnie mija kolejna kadencja, członkowie stowarzyszenia będą się więc musieli pochylić nad kandydatami i zdecydować o kształcie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo podczas zgromadzenia odbędzie się też losowanie nagród wśród osób, które zdecydowały się na zakup karnetu na wiosenne mecze Biało-Czerwonych.

Walne Zgromadzenie odbywać się będzie na stadionie przy ul. Kościuszki w Szczakowej. Początek we wtorek o godzinie 17:00.

Planowany porządek Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.
2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r.
6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2018 oraz przyjęcie stosownych uchwał.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2018 r.
8. Wybór władz stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki