Sesja Rady Miasta – transmisja live. Czy będą podwyżki cen za wywóz śmieci?

foto. um jaworzno
Najważniejsze punkty podczas dzisiejszej sesji RM:
REKLAMA

– Zmiany uchwały budżetowej na 2019 r
– Sprawozdanie z działalności Szpitala oraz pokrycia jego straty
– Opłaty za świadczenia przedszkolne 
– Ustalenie wysokości ekwiwalentu dla OSP
– Sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
– Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– Przyjęcie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu”
– Scalenie i podział nieruchomości położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Kołłątaja
– Nadanie rondu nazwy XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej
– Wnoszenie inicjatyw obywatelskich
– Skarga na Prezydenta Miasta Jaworzna
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki