Władze samorządowe Jaworzna zapowiedziały od 1 lipca gigantyczną podwyżkę opłat za wywóz śmieci, która wydrenuje kieszenie mieszkańców naszego miasta bardzo głęboko i bardzo boleśnie!!!

REKLAMA

Propozycja Prezydenta to: Wzrost ceny za odpady segregowane aż o 47% z 15 złotych na 22 złote!!! Wzrost ceny za odpady niesegregowane aż o  48 % z 29 złotych na 43 złote!!!

To kolejna podwyżka opłat, po zapowiadanym już wzroście cen wody i ścieków, jaką serwują nam władze miasta!!!

Ceny wywozu odpadów w Jaworznie są horrendalnie wysokie! W sąsiednim Sosnowcu to odpowiednio 11 i 18 zł, w Chorzowie 12 i 20. W Mysłowicach od 1 lipca, po znacznej podwyżce będzie 17,50 i 35.

Urzędnicy jak dotąd nie przedstawili, poza internetowym oświadczeniem o planowanej podwyżce, żadnej szczegółowej informacji na temat kosztów i przychodów gospodarki śmieciowej w Jaworznie, która uzasadniałaby aż tak drastyczny wzrost cen. Wzrost cen argumentują między innymi wzrostem kosztów funkcjonowania systemu oraz opłat za każdą odprowadzaną tonę śmieci. Wskazują też na nowe regulacje prawne, które zaserwował PiS. Tyle, że gdy inni samorządowcy, również z okolicznych miast głośno sprzeciwiali się  planom rządu, Jaworzno – gdzie PiS współrządzi – wówczas nie protestowało.

Mam nadzieję, że radni 18 czerwca na najbliższej sesji Rady Miejskiej, staną po stronie mieszańców i zagłosują przeciw tym nieuzasadnionym podwyżkom!

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki