Ziemia to nasz wspólny dom

We wtorek 14 maja ośmioosobowa grupa przedstawicieli Klubu Aktywnych 12- 17 Hufca Pracy w Jaworznie wzięła udział w drugim etapie inicjatywy samorządowej pod nazwą „Sadzimy rośliny, pomagamy ziemi”, której celem jest ochrona środowiska naturalnego i aktywizowanie uczestników na rzecz działań proekologicznych. Akcja została wypromowana poprzez przygotowanie gazetki, plakatów, zbiórkę nakrętek oraz makulatury. Na miejsce swych działań, młodzież wybrała część Parku Krajobrazowego Nadleśnictwa Chrzanów. Przy pomocy kadry hufca oraz doświadczonych pracowników leśnych, uczestnicy posadzili 50 sadzonek sosny.

REKLAMA

Sadzenie drzew jest jednym z najpiękniejszych i rzeczowych elementów ochrony środowiska, dlatego bardzo ważna jest edukacja i świadomość konsekwencji działalności człowieka dla środowiska naturalnego, drzewa stanowią naturalna zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza, a poprzez ograniczenie erozji gleb, wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód.

Praca młodzieży została poprzedzona wykładem przeprowadzonym przez pracownika Nadleśnictwa Chrzanów, panią Pamelę Głownię, na temat gospodarki leśnej, działań związanych z utrzymaniem trwałości drzewostanów, powiększaniem zasobów leśnych, pozyskiwaniem płodów runa leśnego oraz realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związanych z ochroną powietrza, wód, gleby, gospodarowania zwierzyną leśną, jak również stosowanymi przez leśników technikami sadzenia drzew.

Mimo deszczowej pogody młodzież z zapałem i radością podjęła się i wypełniła swoje zadanie.

Jolanta Kozłowska

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE