Pożyczka dla firmy

REKLAMA

W dzisiejszych realiach rynkowych, pozyskanie kredytu obrotowego, na rozwój biznesu czy inwestycję, bywa drogą wyboistą i krętą. Szczególnie wyraźnie widoczne jest to na tle firm, jakie dopiero rozpoczynają swoją działalność bądź takie, które w przeszłości miały kłopoty z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. W przypadku pozostałych podmiotów, sięgnięcie po środki kredytowe lub pożyczkowe jest łatwiejsze, co nie oznacza, że całkowicie bezproblemowe.

W sytuacji, kiedy przedmiotem starań jest kredyt albo pożyczka dla firmy, trzeba liczyć się z koniecznością wypełnienia zazwyczaj obszernego wniosku, w którym, oprócz podstawowych danych o przedsiębiorstwie, profilu jego działalności, zatrudnieniu i kadrze zarządzającej, powinny znaleźć się informacje dotyczące aktualnych oraz przeterminowanych należności i zobowiązań, wykaz najważniejszych kontrahentów, dane o obrotach finansowych itp. kwestie. Kredyt i pożyczka dla firmy wiąże się też z potrzebą dostarczenia sprawozdań finansowych za ostatni zamknięty rok obrachunkowy, jak również bieżące wyniki ekonomiczne, najczęściej za miniony kwartał danego roku. W ramach sprawozdania, bank lub inną instytucję finansową, z pewnością będzie interesował bilans oraz rachunek zysków i strat, jakie powinny zostać sporządzone przez służby księgowo-rachunkowe firmy. Praktycznie za każdym razem, wymagane są również aktualne zaświadczenia o braku jakichkolwiek zaległości publicznoprawnych (wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego). Jeżeli pożyczka dla firmy bądź środki kredytowe obwarowane mają być rzeczowym zabezpieczeniem majątkowym, konieczne będzie dostarczenie także wyciągu środków trwałych lub operatu szacunkowego danego składnika majątkowego (np. nieruchomości), który uwzględnia rynkową wartość aktywa.

Już po samym zestawieniu obowiązkowych dokumentów i materiałów widać, jak mocno skomplikowany jest proces oceny zdolności kredytowej/pożyczkowej. Na szczęście na rynku funkcjonują również podmioty i instytucje, które pośredniczą w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania z banków. Godnym polecenia partnerem, dzięki któremu cała procedura odbywa się w przyjaznej atmosferze i ma większe szanse na ostateczne powodzenie, jest m. in. Multi Inicjatywa. Firma ta skutecznie działa w branży pośrednictwa kredytowego już od 9 lat i z powodzeniem wspiera dążenia przedsiębiorców z całego kraju w pozyskiwaniu finansowania z jednego z kilkudziesięciu banków oraz kilku funduszy pożyczkowych. Kredyt i pożyczka dla firmy, w pozyskaniu której pomagają takie podmioty pośredniczące, skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw, jak i małych spółek czy jednoosobowych działalności gospodarczych z różnych branż. Znajomość procedur bankowych jest w takich wypadkach kluczowa i w dużej mierze determinuje skuteczność w pozyskaniu pożyczki lub kredytu.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki