Wszystko wskazuje na to, że PiS po raz kolejny oszuka nie tylko pracowników branży górniczo-energetycznej, ale przede wszystkim mieszkańców Jaworzna! O sytuacji w Tauronie rozmawialiśmy w Sejmie – na wniosek mój oraz innych posłów Platformy Obywatelskiej – podczas ostatniej komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

REKLAMA

W czasie posiedzenia, wiele razy prosiliśmy zarówno Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Pana Filipa Grzegorczyka o odpowiedź na pytanie: Czy prawdą jest, że TAURON Polska Energia S.A. zamierza sprzedać część swoich kopalń, żeby poprawić swoją sytuację finansową? Takie niepokojące sygnały pojawiły się w doniesieniach prasowych oraz – przede wszystkim – wśród pracowników, również Jaworznian.

Zamiar sprzedaży zakładów górniczych, wchodzących w skład spółki TAURON Wydobycie S.A. potwierdził Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, który pytany: „Czy jest logika biznesowa w tym, by Tauron sprzedał jakieś aktywa węglowe odpowiedział: “Jest, chcemy to przedstawić, bo teraz nad tym pracujemy”. Dodał, że chce, by pomysł został przedstawiony jeszcze w maju.

Na posiedzeniu Komisji zarówno Minister Tchórzewski jak i Prezes Grzegorczyk zaprzeczali jakoby TAURON zamierzał pozbyć się któregokolwiek z zakładów górniczych. Prezes Grzegorczyk zapewnił ponadto, że pracownicy spółki TAURON Wydobycie S.A. nie mają – jak mówił – “najmniejszych powodów do obawy o miejsca pracy”. Poinformował, iż w ub. roku  zatrudnionych zostało dodatkowych 200 pracowników. “Nie było w grupie Tauron, nie było i nie będzie zgody na jakiekolwiek przekształcenia, które by zagrażały istnieniu kopalń (…). Nie ma żadnych planów po stronie grupy Tauron, które wiązałyby się z likwidacją zakładów górniczych czy zagrożeniem miejsc pracy”.

Niestety kolejne doniesienia prasowe całkowicie zaprzeczają deklaracjom Ministra Energii oraz Prezesa Zarządu Polska Energia S.A., które złożyli na posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Z ustaleń „Dziennika Gazeta Prawna” przedstawionych w artykule pt. „Tauron sprzeda Janinę i aktywa ciepłownicze za 2 mld zł?” wynika jednak, że TAURON chce odstąpić kopalnię Węglokoksowi, a biznes ciepłowniczy PGE. Łącznie w ten sposób mógłby pozyskać 2 mld zł, które są bardzo potrzebne finansom grupy.

Zwróciłem się do premiera Morawieckiego, prezesa Tauronu oraz Tauron Wydobycie o to, by w końcu przekazali prawdę również pracownikom. Czy zlecali wycenę zakładów górniczych? Czy prawdą jest, że Tauron chce się pozbyć zakładów górniczych, które miałby ma przejąć Węglokoks? Czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla pracowników spółki Tauron Wydobycie!?

W bezpośrednich rozmowach pracownicy, nasi mieszkańcy otwarcie przyznają, że „firma płaci za polityczną decyzję o przyłączeniu ZG Brzeszcze do Wydobycia.” Jeśli, ucierpi na tym któryś z Jaworznian, Beato Szydło i cały PiS-ie, bądźcie pewni, NIGDY WAM TEGO NIE ZAPOMNIMY!

mat. poseł Paweł Bańkowski

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki