Czym jest outsourcing zakupów?

REKLAMA

Poprzez długie lata outsourcing był wykorzystywany zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym pozwalając skoncentrować się wytwórcom jedynie na tychże rzeczach, jakie są dla nich odpowiednie, natomiast rezygnując przez zlecenie na zewnątrz tychże wszystkich potrzebnych półproduktów, jakie mogły być zrobione taniej poprzez zewnętrznego podwykonawcę. Pod koniec XX wieku, z racji na powtarzające się stale kryzysy finansowe, spółki rozpoczęły dostrzegać w outsourcingu nadzieję na zmniejszenie kosztów.

Rozpoczęto wyodrębniać w strukturach mechanizmy, jakie nie są ważne dla spółki oraz nie stanowią ich pierwotnej działalności, natomiast mogą być robione poprzez zewnętrznego podwykonawcę. Teraz największą popularnością, cieszy się outsourcing zakupów, jakim zajmuje się na przykład przedsiębiorstwo Optibuy, z którego ofertą możemy zapoznać się na stronie internetowej http://optibuy.com/outsourcing-interim/.

Na czym to polega?

Outsourcing zakupów to innowacyjne wyjście, jakie bardzo chętnie stosują polscy inwestorzy. Sektor BPO (Business Process Outsourcing) dawno przestał być u nas ciekawostką: funkcjonuje jeszcze intensywniej, natomiast tempo jego rozwoju w Polsce prześciga podobną sytuację w USA oraz Europie Zachodniej. Nasze spółki zlecają na zewnątrz już nie jedynie produkcję lub rachunkowość, lecz jeszcze powszechniej powierzają profesjonalistom własne mechanizmy zakupowe. Outsourcing procesów zakupowych to doskonałe pod względem oszczędności wyjście zarówno dla każdej spółki nie mającej we własnych formach działu zakupów jak również dla tychże przedsiębiorstw, jakie tenże dział mają. Outsourcing procesów zakupowych może obejmować zarówno zakup materiałów, jak również usług. Specjalistyczne administrowanie procesami zakupowymi pozwoli je poprawić, co przenosi się na wygenerowanie doskonalszej klasy artykułów przy równoczesnym zmniejszeniu jego kosztów. Outsourcing procesów zakupowych zwykle obejmuje takie artykuły oraz usługi, jak artykuły do dalszej odsprzedaży, sprzęt elektroniczny, półprodukty, logistyka, koszty ponoszone na reklamę oraz marketing, lub koszty podróży.

Jak wygląda outsourcing procesów zakupowych?

Outsourcing procesów zakupowych jest relatywnie nowoczesnym oraz mało popularnym w Polsce wyjściem. Intensywnie rozwija się tymczasem w USA i w Europie Zachodniej. Rozwój owego sektora w ujęciu całego globu szacowny jest na 30% rocznie. W ostatnich latach jest to najszybciej rozwijająca się dyscyplina outsourcingu. Z organizacyjnego punktu widzenia usługa ta nie różni się zdecydowanie od pozostałych metod zlecania fragmentów własnej działalności spółce zewnętrznej, tak popularnych w wypadku usług IT lub księgowych. Przymus prowadzenia działalności zaopatrzeniowej (w pełni bądź jedynie konkretnych jej modułów) powierzany jest spółce zewnętrznej, jaka, korzystając z własnej wiedzy oraz doświadczeń, zarządza zakupami w imieniu przedsiębiorstwa zlecającego. Jedyną podstawową rozbieżnością jest możliwość outsourcingowania nie jedynie wszystkich funkcji działu, lecz również danych elementów mechanizmu zakupowego. Cecha ta pochodzi z wyróżnienia większej ilości niezależnych modułów składających się na właściwe działanie działu zakupów.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki