CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ PRACY W CZASIE UPAŁÓW ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ?

REKLAMA

Tegoroczny maj nie rozpieszcza temperaturami. Jednak z doświadczenia wiemy, iż naprawdę gorące dni w tym roku jeszcze nadejdą, a upały mogą utrzymywać się dniami bądź tygodniami. Temperatura w pomieszczeniach pracy, ale też na zewnątrz, rośnie na tyle, że praca w takich warunkach przestaje być komfortowa. Dla osób cierpiących na różnego rodzaju choroby może stać się wręcz niebezpieczna dla zdrowia. Czy istnieje zatem jakiś przepis pozwalający pracownikowi odmówić pracy z uwagi na wysoką temperaturę w miejscu pracy? Zapraszam do lektury!

Na szkoleniach BHP pracownicy często pytają jakie są dopuszczalne dolne i górne granice temperaturowe. Otóż minimalna temperatura jaką powinien zapewnić pracodawca w pomieszczeniu pracy to minimum 18 stopni Celsjusza przy pracach biurowych oraz lekkich pracach fizycznych oraz minimum 14 stopni Celsjusza przy średniociężkich bądź ciężkich pracach fizycznych. Przepisy BHP jednak nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu pracy. Jeżeli chodzi natomiast o te same limity dla osób pracujących na zewnątrz to prawo w ogóle nie reguluje tej kwestii. Konkluzja jest taka, iż pracownik nie może odmówić pracy ze względu na zbyt wysoką temperaturę, ponieważ takie przepisy w ogóle nie istnieją.

Pracodawca musi jednak zapewnić wodę do picia dla pracowników w nieograniczonej ilości. Obowiązek ten rodzi się kiedy temperatura pracy w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na zewnątrz – 25 stopni Celsjusza.

Państwowa Inspekcja Pracy otrzymuje co roku setki skarg pracowników na swoich pracodawców, którzy każą im pracować i nie zwolnią pracowników z obowiązku wykonywania pracy, nawet w czasie trwania największych upałów. Inspektor PIP kontrolując przestrzeganie przepisów BHP w tym zakresie może sprawdzić jedynie czy pracodawca spełnił swoje obowiązki dotyczące zapewnienia wody do picia oraz przeglądu wentylacji w pomieszczeniach pracy. Inspektor PIP nie może nakazać pracodawcy zatrzymania pracy ze względu na upały.

 Paweł Sereda

Główny Specjalista ds. BHP

SAFETY Service

Krakowskie Centrum BHP

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ