Czas pracy kierowcy – dlaczego tak ważne jest jego przestrzeganie?

Policeman doing a traffic control
REKLAMA

Zaniedbanie stosowania się do unijnych norm czasu pracy kierowcy grozi surowymi karami. Nietrudno jednak zrozumieć, dlaczego tak jest – czas pracy kierowcy jest ściśle określony przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo.

 

Kierowca, który pracuje na granicy własnej wytrzymałości, stanowi zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W interesie zarówno jego, jak i przedsiębiorcy leży przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy. Dziennie kierowca może spędzić za kierownicą maksymalnie dziewięć godzin, przy czym dwa razy w tygodniu czas pracy może wynieść dziesięć godzin. Łącznie może spędzić za kółkiem pięćdziesiąt sześć godzin w ciągu tygodnia, zaś w ciągu dwóch tygodni – dziewięćdziesiąt godzin.

Czas pracy kierowcy – jak go mierzyć?

Inspekcja Transportu Drogowego, policja, a także Państwowa Inspekcja Pracy nadzorują, czy kierowcy mają zapewniony odpowiedni odpoczynek dzienny, dobowy i tygodniowy. Wymogi analizy czasu pracy kierowcy są restrykcyjne i odnoszą się zarówno do samego czasu pracy, jak i sposobów jego ewidencji.Przepisy są regulowane przez dyrektywy unijne oraz Ustawę o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców z dnia 5 kwietnia 2013 roku. Te akty prawne dotyczą kierowców pojazdów, które wraz z przyczepą lub naczepą ważą więcej niż 3,5 tony.

Do nadzorowania czasu pracy kierowców służą tachografy, które obecnie stanowią obowiązkowy element wyposażenia samochodów ciężarowych. Pozwalają mierzyć przebytą drogę i czas jazdy kierowcy, a także monitorować różne zdarzenia, np. awarie.

Przekroczenie czasu pracy i jego konsekwencje

Odpowiedzialność za fakt przekroczenia przez kierowcę dopuszczalnego czasu pracy spada na właściciela firmy transportowej. Do jego obowiązków należy odpowiednia organizacja pracy kierowców, zatem to on ustala wszelkie harmonogramy, które mają umożliwić kierowcom bezpieczną jazdę. Również przewoźnik musi prowadzić ewidencję czasu pracy. Jeśli kierowca naruszy przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i odpoczynku, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości dwóch tysięcy złotych, podobnie jak za niestosowanie tachografu. Natomiast jeśli w trakcie kontroli inspektor wykryje użycie w pojeździe niedozwolonego urządzenia, to przewoźnik może otrzymać karę w wysokości pięciu tysięcy złotych. Jeżeli w danym tygodniu wymiar czasu pracy kierowcy zostanie przekroczony o dwie godziny, kara wynosi sto złotych, do dziesięciu godzin – trzysta, a powyżej dziesięciu – pięćset złotych (karę ponosi pracodawca). Za nieudzielenie przerwy pracodawca jest zagrożony karą w wysokości trzystu złotych; z kolei kara za brak ewidencji czasu pracy wynosi tysiąc złotych. Poważne naruszenia norm mogą poskutkować wycofaniem licencji i zezwoleń na prowadzenie przewozu.

Kary dla kierowców

Kary za niedopełnienie obowiązków związanych z czasem pracy dotyczą także kierowców. Kierowca, który przekroczył maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdów, za każdą rozpoczętą godzinę otrzymuje karę w wysokości stu złotych. Niestosowanie się do przerw grozi karą w wysokości stu pięćdziesięciu złotych za każde rozpoczęte trzydzieści minut bez przerwy. Jeśli skróci dzienny odpoczynek, za każdą rozpoczętą godzinę grozi mu kara w wysokości stu złotych.

Przepisy o kontroli czasu pracy zwiększają poziom bezpieczeństwa na drogach i przyczyniają się do respektowania zasad konkurencji. Kary za ich nieprzestrzeganie są wysokie zarówno dla przewoźnika, jak i dla kierowcy, dlatego bez wątpienia nie warto naruszać norm – mając na uwadze własne bezpieczeństwo i komfort, a także stan swojego portfela.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki