Święta Wielkanocne w Kościele Zielonoświątkowym to bardzo ważne święta. Są one pamiątką wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat, które wpisane są w plan Bożego zbawienia ludzkości.

REKLAMA

W tym okresie szczególnie traktowane są dwa dni:

Wielki Piątek – wspominanie męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu. W tym dniu wierni rozmyślają o mękach Zbawiciela, wielu pości a wieczorem spotykają się na uroczystym nabożeństwie z Wieczerzą Pańską obchodzoną pod postaciami chleba i wina. Wieczerza ta jest spożywana na pamiątkę śmierci Jezusa, który dał takie zalecenie „To czyńcie na pamiątkę moją.”

Wieczerza Pańska jest głębokim przeżywaniem społeczności z Chrystusem (I Kor. 10r. 16w). Kościół opisany w Dziejach Apostolskich 2r 42w uczynił Wieczerzę Pańską jedną z podstawowych praktyk. I my to stosujemy.

Niedziela – pamiątka zmartwychwstania Jezusa. W tym dniu odbywa się radosne nabożeństwo ogłaszające tryumf Chrystusa nad grzechem śmiercią i szatanem.
Śpiewane są pieśni oraz czytane i rozważane teksty Pisma Świętego nawiązujące do zmartwychwstania Jezusa. Na postawie Pisma Świętego zmartwychwstanie Jezusa jest nadzieją zmartwychwstania wszystkich umarłych.

Prawda o zmartwychwstaniu stała się dla Kościoła istotną w wyznawaniu wiary, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał to wiara nasza byłaby daremna.

Dla wszystkich wiernych Święta Wielkanocne są duchową odnową, wzmocnieniem wiary oraz wielka zachętą do wdzięczności Bogu za dokonane dzieło zbawienia.

Pastor Jan Skawiniak

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki