Czy firmy z sektora MŚP mogą korzystać z usług firm faktoringowych?

Factoring touchscreen is operated by businessman.
REKLAMA

Faktoring to nowoczesne rozwiązanie finansowe, dzięki któremu przedsiębiorca może poprawić płynność finansową i zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów. Czy będzie ono dobre dla małych firm? Jakie specyficzne usługi musiałaby świadczyć firma faktoringowa, aby być atrakcyjną dla MŚP?

Na czym to polega?

Na czym dokładnie polega usługa faktoringu? Firma zajmująca się świadczeniem usług, odkupuje nieopłacone faktury od przedsiębiorcy. Ważne, aby nie były one przeterminowane. Przedsiębiorca dostaje pieniądze nawet w dniu wystawienia faktury, a faktor czeka spokojnie na opłacenie należności przez kontrahentów, często wydłużając termin spłaty zobowiązania. Zyskują na tym wszyscy: przedsiębiorca – ponieważ nie musi długo czekać na zwrot zainwestowanych funduszy, kontrahenci –  mają dłuższy czas na spłatę zobowiązań, i wreszcie sam faktor – pobierając stosowną prowizję.

Co dostajemy w zamian?

Dzięki takim usługom biznesmen zyskuje dodatkowy kapitał, który natychmiast może przeznaczyć na dalsze inwestycje – bez konieczności oczekiwania do ustalonego terminu spłaty. Dodatkowo faktor zdejmuje z barków przedsiębiorcy ryzyko związane z nieopłaceniem faktur. Należy jednak pamiętać, iż nie oznacza to, że firma faktoringowa będzie odzyskiwała nasze długi – nie podpisują one umów dotyczących przeterminowanych faktur.

Z usług faktoringu najczęściej korzystają duże firmy z branży produkcyjnej. Jednak wielkość przedsiębiorstwa nie jest koniecznym warunkiem do skorzystania z usługi faktoringu. Najważniejsze, to aby firma miała prowadzoną pełną księgowość, udokumentowane należności i trwałe relacje biznesowe z kontrahentami.

Co to daje małym przedsiębiorcą?

Nie każdy mały przedsiębiorca ma podpisane umowy ze stałymi partnerami. Dlatego też alternatywą dla faktoringu jest sprzedaż faktur. To o wiele bardziej elastyczne narzędzie odpowiadające na potrzeby mniejszych firm. Od tradycyjnego faktoringu różni się tym, że nie trzeba spełniać żadnych wymagań, aby móc sprzedać fakturę. Niektóre przedsiębiorstwa udostępniają specjalne, internetowe platformy pozwalające na wygodną sprzedaż faktur za pośrednictwem sieci. Tak jak w przypadku faktoringu tradycyjnego – nie mogą one być przeterminowane. W przypadku sprzedaży faktur każdy dokument jest oddzielną transakcją, nie trzeba zatem podpisywać umów. Nie jest również wymagane żadne zabezpieczenie majątkowe. To przedsiębiorca decyduje o ilości sprzedanych faktur i ich kwotach.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ

  1. Branża faktoringowa już dawno otworzyła się na mikro i małe przedsiębiorstwa. Z faktoringu mogą skorzystać firmy z sektora MŚP – również startupy czy freelancerzy. Większość firm faktoringowych ma dla nich ofertę, w której formalności są ograniczone do minimum i daje ona możliwość finansowania pojedynczych, a nawet tylko części faktury. Zachęcam więc do porównania kosztów https://www.aow.pl oraz zwrócenia uwagi na zakres obsługi zanim podejmiemy decyzję czy skorzystać z faktoringu czy sprzedaży faktur.