REKLAMA

Decydując się na wyjazd za granicę powinniśmy wziąć pod uwagę zakup dodatkowej polisy turystycznej. Jej koszty są bardzo niewielkie, a pozwoli ona nam zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, w razie gdybyśmy musieli skorzystać z opieki medycznej.

Dlaczego warto zadbać o kupno polisy?

Odpowiedź jest bardzo prosta, koszty leczenia za granicą mogą sięgnąć nawet setek tysięcy złotych. W 2017 za pomoc udzieloną na Majorce polski turysta musiałby zapłacić 680 000 tys. złotych, gdyby nie miał wykupionej polisy. Na szczęście to ubezpieczyciel pokrył wszelkie koszty. Oczywiście możemy liczyć, że nic nam się stanie,ale skoro dodatkowe ubezpieczenie turystyczne kosztuje 10 – 25 z na dzień pobytu, to po co ryzykować? Im dalej się wybieramy tym cena polisy będzie wzrastać.

Posiadając polisę turystyczną mamy spokojną głowę, że w razie nieszczęścia ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty pobytu w szpitalu, leków i jeśli zajdzie taka potrzeba transportu do Polski.

Czy dodatkowa polisa i polisa w ramach zorganizowanych wycieczek oferują usługi na tym samym poziomie?

Wyjeżdżając z biurem podróży może nam się wydawać, że ubezpieczenie mamy już zagwarantowane. Na ogół taka polisa ma bardzo dużo wykluczeń i usługi w jej ramach będą się ograniczać do minimum. Koszty leczenia bardzo często są dużo wyższe niż zawarta w umowie suma ubezpieczenia. Co oznacza, że w niektórych przypadkach może nie starczyć na leczenie czy hospitalizację.

Co zawiera dobra polisa turystyczna?

Odpowiednia polisa pokryje koszty leczenia w wysokości co najmniej 100 tys. w Europie i między 200 a 300 tys. poza Europą. Powinno to być ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia w szpitalu, od następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance (pomoc w nagłych wypadkach). Przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie zapoznać się z OWU. Polisę należy kupić od dnia pobytu za granicą do dnia powrotu włącznie.

Karta EKUZ a polisa turystyczna.

Karta EKUZ pozwala korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na tej samej zasadzie, co mieszkańcy tych krajów. Na tym kończy się jej rola. Bez dodatkowego ubezpieczenia koszty akcji ratunkowej lub powrotu do Polski musielibyśmy pokryć z własnej kieszeni. Poza krajami UE i EFTA karta EKUZ nie jest honorowana.

Podsumowanie.

Przed wyjazdem za granicę warto kupić dodatkową polisę turystyczną. W razie nieszczęśliwego wypadku pozwoli ona nam zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy i nerwów. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z OWU i sprawdzić na jaką wysokość pokrycia kosztów leczenia możemy liczyć. Pamiętajmy, że polisy oferowane przez biura podróży raczej nie spełnią naszym oczekiwań.

Przeczytaj również Czy warto dokupić ubezpieczenie assistance?

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki