Rozlewisko w lesie

W lasach Obszaru Krajobrazu Chronionego Dobra Wilkoszyn spotykamy wiele rozlewisk. Największe z nich znajduje się w ciągu ulicy Botaniczna i ma związek z górnictwem. Inne były tutaj niemalże od zawsze. Krajobraz tutejszy to prawie Kampinos.

REKLAMA

Akwen, który pokazuje utworzył się nieco na zachód od zapadlisko. Powstał w ciągu zatamowanego cieku. Teraz jest to oaza bioróżnorodności, między innymi siedlisko mchów. Całość porasta klasyczny łęg olchowy, w którym drzewa tworzą kępy z wystających ponad wodę korzeni.

Interesującym przypadkiem jest młoda olcha czarna, która wyrasta na martwym drewnie, być może własnego gatunku. Woda jest spokojna, ale wkrótce przybędą tutaj płazy w celu podjęcia działań na rzecz przedłużenia gatunku. Musi się jeszcze bardziej ocieplić.

Piotr Grzegorzek

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki