Fundacja Rozwoju „Patria”, która realizuje projekt „Ośrodki Pomocy Ofiarom Przestępstw”, zachęca osoby pokrzywdzone do konsultacji w Lokalnym Punkcie Pomocy.

REKLAMA

Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób pokrzywdzonych przemocą domową, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, przemocą fizyczną i psychiczną, pozbawieniem alimentów, kradzieżą oraz oszustwem. Pomoc kierowana jest nie tylko do ofiar, ale i również do świadków przestępstwa.

Lokalny Punk Pomocy, który zlokalizowany jest w Jaworznie przy ulicy Rzemieślniczej 7, w ramach wsparcia zorganizuje pomoc prawną, wsparcie psychologiczne, materialne, a także pokryje koszty związane z edukacją oraz aktywizacją zawodową.

Pomoc udzielana jest w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku przy ul. Rzemieślniczej 7.

Telefony kontaktowe: 781 062 781 lub 781 316 781

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki