W poniedziałek, 11 marca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert i Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Klaudiusz Fross podpisali list intencyjny w sprawie promocji i edukacji. Wynikiem zawiązanej współpracy będzie m.in. opracowanie badawczo – projektowe na potrzeby rozszerzenia oferty turystycznej Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

fot. facebook/geosfera
REKLAMA

Prace skupią się przede wszystkim na badaniu możliwości udostępnienia dla ruchu turystycznego podziemnego magazynu materiałów wybuchowych, dawnej prochowni w kamieniołomie Sadowa Góra. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej opracuje koncepcję adaptacji podziemnych korytarzy do funkcji ekspozycyjnej oraz rozbudowy obiektu o strefę wejściową z funkcjami gastronomicznymi i zapleczem edukacyjnym. W pierwszym etapie współpracy przeprowadzona zostanie wstępna ocena techniczna podziemii, a także wykonane zostaną badania jakościowe oceniające aktualną działalność jaworznickiego ośrodka.

fot. facebook/geosfera

Na Wydziale Architektury studenci wysłuchali prezentacji założeń programowych ośrodka, z kolei 19 marca ponad 30 studentów rozpocznie prace terenowe w Jaworznie, Działania zakończą się przygotowaniem projektów, które zostaną zaprezentowane na wystawach w Urzędzie Miejskim, GEOsferze i na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, finalnie posłużą do aplikacji o środki na ich realizację.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA - Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ