2,8 miliona na JBO

2,8 mln zł. zostanie przekazane jaworznianom do rozdysponowania w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

REKLAMA

2,2 mln zł przewidziano na realizację publicznych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, przy czym te ostatnie projekty nie będą mogły przekroczyć

200 tys. wartości. 600 tys. złotych przeznaczonych zostanie na modernizację i rozbudowę istniejących już obiektów, ale wartość każdej z tych inwestycji nie może być wyższa niż 10 proc. czyli 60 tys. złotych.

Pozostałe propozycje się nie zmienią. Wszystkie zgłaszane przez mieszkańców inicjatywy będą miały charakter miejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo lub drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie.

Jeżeli projekt uchwały zostanie zaakceptowany przez radnych podczas marcowej sesji Rady Miasta, już w kwietniu możliwa będzie realizacja kolejnych etapów JBO. W kwietniu też ruszy akcja informacyjno – edukacyjna, podczas której omówione zostaną przyjęte w uchwale założenia. Na przełomie kwietnia i maja mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach JBO. Następnie, po okresie weryfikacji złożonych wniosków, zorganizowane zostanie głosowanie, podczas którego jaworznianie wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w 2020 r.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki