W dniach 10 – 11 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu odbył się I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny. Pomysłodawcami i inicjatorami tego wydarzenia muzycznego byli wicedyrektor ZSM mgr Jolanta Jarosz oraz kierownik sekcji fortepianu mgr Tomasz Śliwiński.

REKLAMA

Konkurs został objęty honorowym patronatem prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego oraz rektora Akademii Muzycznej w Katowicach – prof. dr. hab Władysława Szymańskiego.

To święto pianistyczne spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem – na estradzie sali koncertowej ZSM wystąpiło 81 uczniów z 40 szkół muzycznych z całej Polski. Oprócz uczestników z województwa śląskiego, szkoła gościła reprezentantów Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania, Płocka, Bochni, Nowego Targu i wielu innych.

Młodzi pianiści rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, a ich prezentacje oceniało profesjonalne jury złożone z wybitnych pedagogów akademii muzycznych w składzie: przewodnicząca dr hab. Beata Bilińska z Akademii Muzycznej w Katowicach, prof. dr. hab. Mariola Cieniawa z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dr Gracjan Szymczak z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Funkcję sekretarza pełniła mgr Jolanta Jarosz, wicedyrektor ZSM w Sosnowcu. Zmagania konkursowe trwały dwa dni i zakończyły się uroczystym koncertem, podczas którego wystąpili laureaci I i II miejsc z każdej grupy wiekowej. Przyznano wiele nagród i wyróżnień, w tym prestiżowe Grand Prix, które otrzymał Filip Kauch ze Szkoły Muzycznej w Kościanie.

Pianiści z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaworznie z dużym powodzeniem zaprezentowali swe umiejętności na estradzie i wywalczyli następujące laury:

grupa I
wyróżnienie I stopnia
– Kajetan Bokota
z kl. Justyny Gacek
wyróżnienie II stopnia
– Maja Popielas
z kl. Jolanty Jarosz
grupa III
wyróżnienie
– Anna Tesarczyk
z kl. Justyny Gacek

Jurorzy konkursu oraz uczestnicy i pedagodzy zgodnie podkreślili wysoki poziom artystyczny konkursu oraz bardzo profesjonalne przygotowanie imprezy.
Nie byłoby to możliwe bez pomocy i zaangażowania Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz sponsorów i osób prywatnych (rodziców uczniów).

Organizatorzy imprezy składają w tym miejscu serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy bezpośrednio przyczynili się do powstania tego szczytnego przedsięwzięcia. Teraz wszyscy czekamy, aż powtórnie zabrzmi muzyka fortepianowa przy ulicy Wawel podczas kolejnej – drugiej – edycji konkursu pianistycznego, na którym będą mogli zaprezentować się uczniowie naszej szkoły.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki