REKLAMA

4 lutego przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności będą odwiedzać biura posłów Prawa i Sprawiedliwości z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. To część ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez NSZZ Solidarność.

Delegacje związkowców będą przekazywać posłom petycję zawierającą postulaty „S” zarówno o charakterze ogólnokrajowym, jak również te, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego regionu oraz jakości życia jego mieszkańców. Chodzi w szczególności o postulat realizacji Programu dla Śląska, a także wsparcia dla przemysłu motoryzacyjnego i zbrojeniowego.

Akcja zaplanowana na 4 lutego to pokłosie decyzji konwentu przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność z 11 stycznia dotyczącego powołania sztabu protestacyjno-strajkowego. Jednym z głównych zarzutów związku wobec rządzących jest coraz gorsza kondycja dialogu społecznego w Polsce, co przejawia się m. in. postępującą marginalizacją Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele „S” wskazali również m.in. na nierówne traktowanie przez rząd postulatów płacowych poszczególnych grup zawodowych w sferze budżetowej.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki