Prezydencie – zajmij się w końcu problemem smogu w Jaworznie!

ZWIĘKSZMY DOPŁATY DO WYMIANY OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE!

Smog to cichy zabójca. Corocznie zabija przedwcześnie ponad 50 tys. Polaków. W Jaworznie powietrze jest bardzo złe – dusimy się! W ubiegłym roku „limit na oddychanie”, czyli roczne normy złego powietrza, wykorzystaliśmy już w pierwszych dniach lutego! Prezydent Silbert twierdzi, że w naszym mieście, smogu „prawie nie ma” (!!!) i bagatelizuje problem.

REKLAMA

Dlatego wystąpiłem z apelem do radnych i władz miasta o realne działanie, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście. Po raz kolejny domagam się – zwiększmy dopłaty do wymiany ogrzewania na ekologiczne w Jaworznie – tak by rozwiązać problem śmiertelnego smogu. Dla przykładu Jaworzno dopłaca do wymiany maksymalnie 3000 zł, nasi sąsiedzi nawet 3 razy więcej, a niewielkie Psary – 12 tys. zł. Mam nadzieję, że wkrótce stosowna uchwała trafi pod obrady rady miejskiej.

O to, by poważnie zająć się bardzo złym stanem powietrza w naszym mieście walczę od dawna. Jaworznicki Alarm Smogowy nie tylko doskonale informuje o bieżących przekroczeniach, ale również zwraca uwagę na „przemilczane przez urząd miasta alarmy smogowe” wskazując na fakt, iż „mało jest możliwych dysfunkcji miasta tak rażących jak nieprzestrzeganie procedur w sytuacjach kryzysowych”.
Dzięki mojej interwencji do Jaworzna w ubiegłym roku trafił tzw. ambulans pomiarowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po dokonaniu pomiarów jakości powietrza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska już w marcu 2018 roku zwrócił uwagę władzom miasta na konieczność zintensyfikowania działań określonych m.in. w uchwale „antysmogowej”, którą na wniosek marszałka Wojciecha Saługi przyjął Sejmik Województwa Śląskiego.

Kilka dni temu również Główny Inspektor Ochrony Środowiska (!) zwrócił uwagę, że złej jakości powietrze w Jaworznie to głównie emisja zanieczyszczeń z „indywidualnego ogrzewania budynków”. A „wysiłki powinny koncentrować się przede wszystkim na redukcji emisji zanieczyszczeń, czyli wymianie źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne”. Jego korespondencja trafiła również do prezydenta miasta.

Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni! Już czas na odważne decyzje! Smog wpływa nie tylko jakość życia jaworznian. To sprawa zdrowia i życia nas wszystkich. Razem możemy pokonać smog. Jaworznianie na to zasługują!

Paweł Bańkowski

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ