Nad Sosiną coraz piękniej

Modernizacja Sosiny idzie pełną parą i z naprawdę sporym rozmachem.

REKLAMA

Oparty o 28 mln złotych dotacji projekt przywrócenia wartości przyrodniczych i użytkowych zalewu zakłada m.in. budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej razem z 12 budynkami dla pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Powstaną tu też pomosty dla wędkarzy, plaże, zespół obiektów sportowych i zielony parking. W planach modernizacji jest też budowa przepompowni wody oraz odmulenie dna. Twórcy projektu zakładają wymianę i oczyszczanie wody w zbiorniku. To istotne gdyż, jak już wcześniej informowali przyrodnicy – Sosina obecnie ma zbyt mały przepływ wody, aby oczyszczać się samodzielnie.

Tymczasem trwają prace nad pierwszym z trzech etapów modernizacji, które  w głównej mierze skupiają się na budowie podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, rozbudowie sieci wodociągowej, budowie toalet oraz drogi rowerowej.

Niewykluczone, że Sosina znów będzie miejscem największych imprez muzycznych w mieście.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki