7 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim

REKLAMA

Efekt wspólnej pracy czyli “Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowych z budżetu obywatelskiego” zostanie teraz przedłożony na Kolegium Konsultacyjnym Prezydenta Miasta. Następnie po akceptacji kolegium, trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Wysokość budżetu obywatelskiego, opracowanego na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców, zostanie podniesiona do min. 0.5 proc wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania jej budżetu. Możemy mówić o kwocie 2,9 mln zł.

Model budżetu przewiduje podział środków na dwie pule: 2,3 mln zł – na realizację nowych zadań bez ograniczenia kwotowego oraz 600 tys. zł – na projekty związane z modernizacją i rozbudową obiektów JBO, przy czym maksymalna wartość projektów w tej kategorii nie może przekroczyć 10 proc. wielkości puli. Zgodnie z sugestiami mieszkańców ograniczono wartość zadań nieinwestycyjnych do kwoty 200 tys. zł.

Wszystkie zgłaszane przez mieszkańców inicjatywy będą miały charakter miejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Każdy mieszkaniec będzie miał jeden głos. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo lub drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie.

Weryfikacją zgłaszanych propozycji zajmie się powołany przez prezydenta zespół, w skład którego wejdzie 4 pracowników urzędu i 4 osoby wyłonione podczas publicznego losowania wśród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole.
Ostateczny kształt uchwały poznamy do 5 marca.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki