REKLAMA

W ogólnej świadomości Śląsk jest miejscem, gdzie wydobywa się węgiel i wszędzie króluje zabudowa industrialna. W koło zakłady wydobywcze i fabryki, które korzystają z lokalnego surowca. Stalownie i wiele innych gałęzi przemysłu, mające swoją reprezentację w aglomeracji śląskiej. I nikt nawet nie podejrzewa jaki Śląsk jest naprawdę.

 

Śląsk to region z tradycjami. O bogatej historii odnotowanej w starych kronikach. Miasta śląskie mogą pochwalić się kilkusetletnią tradycją. Wśród mniejszych i większych miast to Jaworzno cieszy się dużym rozgłosem.

Co warto zobaczyć w Jaworznie?

Historia miasta

Sięga neolitu, a dowodem jest osada ludzka datowana na czasy, kiedy w życiu społecznym ludzkości dokonywał się przełom. Cykl przemian nastąpił relatywnie szybko. Dlatego we współczesności został okrzyknięty rewolucją neolityczną. Ludzie zmienili obyczaje i z wędrowców, myśliwych i zbieraczy przeorganizowali się w społeczeństwa osiadłe. Pierwsze ślady stałej osady odkryto na terenie dzisiejszego wzgórza Grodzisko, gdzie odkopano stare wały obronne pochodzące z początków wieków średnich. Góra leży malowniczo okolona pastwiskami, na południowy wschód od centrum miasta. Pierwsze zapiski o osadzie pochodzą z roku 1229. A parafię ufundowano w sto lat później. Przyjęła ona za patrona Św. Wojciecha.

Jaworzno przez wieki było miastem granicznym. Linia podziału między Górnym Śląskiem a Małopolską leżała na rzece Przemszy. Tu schodziły się też trzy granice zaborów. Zawierucha rozbiorów kraju ciskała miastem, to do zaborcy, to w granice Księstwa Warszawskiego, to pod kuratelę wolnego miasta Krakowa i posiadającej ówcześnie i przelotnie niepodległość Rzeczpospolitej Krakowskiej. Jeszcze w okresie zaborów do Jaworzna dotarła kolej. Od września 1901 roku, dekretem Sejmu Lwowskiego i za zgodą cesarza Franciszka Józefa I, Jaworzno otrzymało prawa miejskie.

Park edukacyjny o profilu geologiczno-ekologicznym

GEOsfera jest miejscem, gdzie powinno się w pierwszej kolejności pojechać z dziećmi. Historię tam widać jak na dłoni. Miejscem usytuowania Geostrefy są stare kamieniołomy Sadowa Góra. Na terenie wyrobiska odnaleziono kości notozaura – jaszczura żyjącego w okresie triasu. Znaczy to, że wodno-lądowa bestia zamieszkiwała te okolice ponad 200 mln lat temu. Należy pamiętać, że Ziemia w tym czasie wyglądała inaczej. Wśród kontynentów niepodzielnie panowała zwarta Pangea.

Ośrodek szkolenia płetwonurków

Kamieniołom i centrum nurkowe Koparki położone są na ternie byłego wyrobiska skalnego. Oryginalną nazwę przyniósł przypadek. Z dna wyrobiska o głębokości 18 metrów wydobywano dolomity, szlachetną odmianę wapienia składająca się po części z rudy zawierającej magnez. Ta część Śląska i Małopolska jest pełna tego rodzaju skał osadowych. Wydobycie surowca z dna niecki kopalnianej było możliwe dzięki pracy zespołu potężnych pomp odwadniających dno wyrobiska.

Niestety (dla wydobycia) w wyniku awarii sekcji ssaków poziom wody podniósł się drastycznie. Na dnie wykopu pozostały dwie monstrualne koparki. Nazwa przyjęła się bardzo szybko. Maszyny w gotowości stoją pod wodą do dziś. Można się napawać ich wstrząsającym widokiem podczas zejść pod wodę. Oprócz koparek, w późniejszym okresie działania stanicy, zatopiono kilka innych eksponatów. Pod wodę powędrował wrak płatowca Antonow i kilka starych samochodów. Baza czynna jest przez cały rok.

Park Gródek

Jest kolejnym miejscem przywracanym naturze z poświęceniem i zaangażowaniem dużych środku. Park Gródek leży między Pieczyskami a Ciężkowicami. Sąsiaduje z poprzednio opisanym ośrodkiem dla nurków. Na początku miejsce było wyrobiskiem surowców dla potrzeb produkcyjnych pobliskich cementowni. W wyniku prac wydobywczych usunięto z miąższości ziemi góry skał wapiennych. Powstały malownicze klify dolomitowe, które w wyniku rekultywacji zostały udostępnione dla mieszkańców i turystów. W granicach parku, w ramach rozbudowy powstaje ogród botaniczny pod nazwą Arboretum.

Centralne Muzeum Pożarnictwa

W niewielkiej odległości od Jaworzna na terenie aglomeracji Śląskiej znajduje się Centralne Muzeum Pożarnictwa. Muzeum w swych zbiorach posiada dokumentację obrazującą rozwój pożarnictwa a Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch wieków.

Piękne lśniące czerwienia strażackiego lakieru wozy bojowe stoją rzędem, sycąc oko pasjonatów techniki i znawców historii. W zbiorach placówki znajdują się wozy operacyjne z przekroju wieków. Pierwsze egzemplarze pochodzą z czasów, kiedy motoryzacja miała owsiany napęd, a pojazdy ciągnione były przez konie. Warto zwiedzić zasoby muzeum całą rodziną, by dać namiastkę i spełnienie dziecięcych marzeń wszystkich chłopców, którzy jeszcze nie tak dawno chcieli być strażakami. I jak oni pędzić czerwonym wozem na ratunek ludziom.

Pamiętaj o hotelu!

Jaworzno to piękne miasto, które jest warte odwiedzenia i spędzenia w nim kilku dni. Jeśli planujecie się zatrzymać w tej wyjątkowej miejscowości należy wybrać dobry hotel. Polecaną siecią jest często Best Western. To popularna miejscówka wśród ciekawych świata, podróżujących rodzin oraz osób nastawionych czysto na realizacje biznesu. Warto rozważyć w swoich planach zatrzymanie się tam.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki