Jak informuje firma Eurovia Polska, która jest wykonawcą przebudowy ulic Podwale i św. Wojciecha, prace związane z przebudową ulic powoli zmierzają ku końcowi. Zaciekawieni postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie prezentuje się ul. Podwale.

REKLAMA

Zgodnie ze sporządzonym projektem ul. Podwale została zwężona. Zniknęły również zatoki autobusowe, których przestrzeń została wykorzystana w celu poszerzenia przystanków oraz chodników.

W większej części skorygowany został już sposób parkowania. Przed przebudową wzdłuż ulicy wyznaczone były równoległe miejsca parkingowe. Po zakończeniu prac samochody będą parkować prostopadle, co zwiększy ilość miejsc.

Na całej długości ulicy Podwale pojawiło się również specjalne oświetlenie, które doświetli przejścia dla pieszych, znacznie poprawiając widoczność przechodzących przez pasy osób.

NU

- REKLAMA - Zewnętrzne linki