2 tysiące uchybień podczas kontroli w escape roomach!

Kontrole w 520 z 545 zidentyfikowanych escape roomach przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna między 5 stycznia a 7 lutego 2019 r.

REKLAMA

W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 2 tysiące uchybień. Nieprawidłowości, które stwierdzili strażacy, dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania.

W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych, brak aktualnych przeglądów technicznych oraz brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, określających m.in. sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku.

Najwięcej lokali skontrolowano na Pomorzu, Śląsku i na Mazowszu.

W Jaworznie w 2015 roku powstał escape room, ale nie cieszył się on dużym zainteresowaniem i szybko zamknął swoje podwoje. Jednak udając się do sąsiednich miast warto zwrócić uwagę, czy miejsca takie są odpowiednio przygotowane do przyjmowania amatorów tego typu rozrywki.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ