Trzej Królowie na Dąbrowie Narodowej

W dzielnicy Dąbrowa Narodowa barwny orszak wyruszył spod Klubu Strażak.

REKLAMA

Za Gwiazdą Betlejemską wyruszyli mędrcy, niosąc dary Jezusowi. Mieszkańcom dzielnicy, oprócz gwiazdy, drogę oświetlały pochodnie, trzymane przez strażaków z OSP Dąbrowa Narodowa. Drogę do Betlejem, gdzie narodził się Zbawiciel, oświetlała gwiazda, później zwaną Gwiazdą Betlejemską. A czym tak naprawdę mogło być to zjawisko astronomiczne? Najbardziej prawdopodobnym zdarzeniem była koniunkcja trzech planet.

… Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon …           (Mt, 2, 1-2)

JG

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki