22 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o wypłacie rekompensat za utratę prawa do bezpłatnego węgla. Od tego momentu uprawnione osoby będą mogły składać wnioski o wypłatę świadczenia. Rekompensaty będą mogły otrzymać osoby pominięte w poprzedniej ustawie.

REKLAMA

Ustawę, która pozwoli na wypłatę rekompensat za utracony deputat węglowy wdowom i sierotom po zmarłych górnikach Sejm uchwalił w listopadzie ubiegłego roku. Poprzednia ustawa, przyjęta w październiku 2017 roku, przyznawała 10-tysięczne rekompensaty emerytom i rencistom górniczym, którym odebrano deputaty, a także wdowom i sierotom po nich. Nie objęła natomiast m.in. wdów i sierot, które pobierają renty rodzinne nie po emerytach czy rencistach, ale po zmarłych pracownikach kopalń.

Na mocy nowej ustawy o świadczenia mogą się ubiegać nie tylko wdowy i sieroty po górnikach, którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako pracownicy kopalń, ale także osoby na świadczeniach przedemerytalnych, osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi w ubiegłym roku oraz te, których wnioski nie zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat poprzedniej ustawy.

Ustawa przewiduje jednorazową wypłatę rekompensaty w wysokości 10 tys. zł. Wnioski można składać od 22 stycznia przez następnych 90 dni w wyznaczonych do tego miejscach. Wypłata rekompensat rozpocznie się 1 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wymogów z tym związanych zostaną opublikowane w ciągu najbliższych kilku dni na stronach internetowych spółek (SRK, JSW, Tauron Wydobycie, LW Bogdanka) oraz Ministerstwa Energii.

żet

Czytaj też:

Czas na deputaty!

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki