W związku z opadami śniegu przypominamy o obowiązku usuwania sopli oraz śniegu z dachów. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe jak hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

REKLAMA

Właściciel czy zarządca budynku musi liczyć się z konsekwencjami nieusuniętego śniegu oraz możliwością wprowadzenia natychmiastowego zakazu użytkowania budynku.

Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami. Nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych oraz karze pozbawienia wolności do roku.

Obowiązek odśnieżania chodnika

Przypominamy również o obowiązku odśnieżania chodnika przylegającego do posesji. Właściciel oraz zarządca może ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki (np. złamanie nogi), do których doszło na obszarze nieruchomości. Za nieodśnieżenie chodnika grozi grzywna nawet do 1500 zł lub kara nagany.

Poszkodowany w postępowaniu cywilnym oprócz odszkodowania może również ubiegać się również o zwrot kosztów leczenia.

NU

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki