Co mają w planach Wodociągi Jaworzno?

Wodociągi Jaworzno podsumowały 2018 rok w informacji, zamieszczonej na swojej stronie, o osiągnięciach przedsiębiorstwa w minionym i planach na obecny rok.

REKLAMA

Plany, które przedsiębiorstwo obecnie kończy oraz zamierza zrealizować, nakłada na wodociągi zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w latach 2018 – 2021. Łączna wartość szacowanych i zapisanych w planie zadań to ponad 93 miliony złotych.

Wśród projektów znalazła się; budowa nowej sieci kanalizacyjnej w Dąbrowie Narodowej, Wilkoszynie, Jeziorkach, Cezarówce Górnej i Dolnej. Ponadto sieć wodociągowa o łącznej długości 615 km ma wzrosnąć o kolejne 6 km. Plan rozwoju zakłada też utworzenie na terenie Jaworzna komputerowego modelu sieci wodociągowej, który pozwoli zarządzać m.in. produkcją wody na ujęciach własnych. Umożliwi on również jej manualne i automatyczne sterowanie, informują Wodociągi Jaworzno.

Więcej o inwestycjach można przeczytać na stronie przedsiębiorstwa.

- REKLAMA - Zewnętrzne linki