REKLAMA

Przemysłowe izolacje cieplne są podstawą efektywnego zarządzania energią. To dzięki nim można uchronić obiekt przed nadmierną utratą energii, a tym samym większymi kosztami. Brak izolacji może sprawić, że zapotrzebowanie energetyczne budynku wzrośnie nawet dwukrotnie. Dotyczy to również izolacji przestarzałych, które są niezgodne z aktualnie obowiązującymi normami. W takiej sytuacji konieczna jest jej wymiana.

 

Przemysłowe izolacje cieplne – jaka grubość izolacji?
Przemysłowe izolacje cieplne zmniejszają stratę energii tylko wtedy, gdy są właściwie dobrane. Jednym z najważniejszych parametrów jest grubość warstwy izolacyjnej. Przed podjęciem decyzji warto wykonać analizę opłacalności inwestycji. Należy porównać między sobą kilka podstawowych wariantów. Oczywiście pod uwagę należy wziąć przede wszystkim parametry danego materiału. Im są one lepsze, tym mniejsza grubość izolacji jest niezbędna.
Taką analizę warto wykonać również w przypadku modernizacji starej izolacji cieplnej. Może zdarzyć się tak, że będzie ona zbyt cienka. Wynika to z faktu, że jeszcze kilkanaście lat temu materiały izolacyjne nie były tak zaawansowane pod względem ekonomicznym, jak obecnie.

Kiedy przemysłowe izolacje cieplne są skuteczne?
Przemysłowe izolacje cieplne przynoszą wymierne korzyści wtedy, gdy są prawidłowo dopasowane do wymogów danej aparatury, czy też rurociągu. Po pierwsze warstwa termiczna musi obniżyć do minimum wartość traconego strumienia ciepła. Priorytetem jest to, aby uzyskać możliwie najwyższą sprawność energetyczną.
Dobra izolacja cieplna powinna utrzymać wszelkie parametry nośnika ciepła. Podczas jego przenoszenia zachodzi ryzyko ich spadku, jednak nie można do tego dopuścić.
Izolacja termiczna musi wykazywać odporność na niesprzyjające warunki otoczenia. Ważne jest to, aby wybrany materiał nie był wrażliwy na gwałtowne zmiany temperatury.
Pamiętajmy, że przemysłowe izolacje cieplne mają duże znaczenie nie tylko ze względu na koszty użytkowania obiektu. Chronią one również środowisko naturalne – im mniejsze zapotrzebowanie na energię, tym mniejsza ilość emitowanych zanieczyszczeń.

Przemysłowe izolacje cieplne- izotechservice.pl

- REKLAMA - Zewnętrzne linki