Przechadzając się po GEOsferze już z daleka można dostrzec górującą nad innymi obiektami tężnię. I chociaż nie została jeszcze całkowicie ukończona, już cieszy oczy spacerowiczów. Piękna budowla!

REKLAMA

Modrzewiowa konstrukcja, o której pisaliśmy w listopadzie, została wypełniona gałązkami tarniny. Postawiono również półkolisty tunel, w którym znajdują się drewniane ławeczki, a cały teren został wyłożony małą mozaikową kostką brukową.

Przypominamy, że tężnia zostanie uruchomiona dopiero późną wiosną po ustąpieniu przymrozków.

NU

Wizualizacja:

fot: UM Jaworzno

Stan obecny:

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki