Po czterech miesiącach od skierowania przez mieszkańców prośby do prezydenta Pawła Silberta w sprawie korekty rozkładu jazdy autobusów linii 312 Jeleń – Łęg, Jeleń – Dąb i 367 Jeleń – Okrągle, dziś na stronie UM można przeczytać odpowiedź. 

REKLAMA

Przypomnijmy, że 22 sierpnia 2018 roku mieszkańcy zwrócili się do prezydenta z prośbą popartą 260 głosami o korektę rozkładów jazdy wspomnianych linii, gdyż nie spełniają one potrzeb przewozowych w Jeleniu.

Mieszkańcy zaproponowali swoje pomysły na rozwiązanie problemu w piśmie skierowanym do prezydenta oraz na spotkaniu u jego zastępcy, Moniki Bryl. Po tej interwencji przewoźnik wprowadził niewielkie zmiany, które nie zaspokoiły potrzeb mieszkańców.

Wobec tego 3 grudnia radna Renata Chmielewska wystosowała interpelacje, w której napisała: „(…) Na Komisji Gospodarki we wrześniu kierowałam zapytanie do Prezesa PKM Jaworzno o dalsze działania w w/w sprawie. Uzyskałam informację, że na przełomie października i listopada mają być podjęte badania wielkości potoków pasażerskich na w/w liniach autobusowych. Proszę o przedstawienie mi wyników badań i planowane działania, które zarząd spółki ma podjąć po ich analizie.”

Dziś na stronie UM opublikowano odpowiedź do interpelacji radnej Chmielewskiej, w której czytamy, że w dniach 11 i 12 października przeprowadzone zostały kompleksowe badania liczby przewożonych pasażerów na liniach 312 i 367. Zgromadzone dane nie zostały jednak jeszcze przetworzone i dostępne są w nieuporządkowanych arkuszach. Również ze względu na wiele pilniejszych spraw związanych z wdrożeniem ograniczeń świątecznych i noworocznych w rozkładach jazdy, kompleksowa analiza zostanie przedstawiona w pierwszej połowie stycznia 2019 roku.

Dorsz

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki