REKLAMA

Wzór skargi na czynności komornika może okazać się dużym ułatwieniem w sytuacji, w której konieczne jest zgłoszenie nieprawidłowości w związku z wykonywaniem zawodu przez takiego funkcjonariusza publicznego.

  1. W jakich sytuacjach warto złożyć skargę na komornika?
  2. Gdzie znaleźć aktualny wzór skargi na czynności komornika?

Wiele osób z różnych powodów ma zasądzonego komornika i o ile tacy funkcjonariusze z reguły wypełniają swoje obowiązki z dołożeniem wszelkich niezbędnych starań, to czasami jednak dochodzi do nadużyć lub niedopatrzeń. Wówczas zamiast narażać się na niepotrzebne koszty oraz nerwy, najlepiej po prostu sięgnąć po wzór skargi i złożyć ją w związku z aktualną sprawą.

W jakich sytuacjach warto złożyć skargę na komornika?

Skargę na komornika może wnieść każda osoba, która potrafi udowodnić, że jej prawa zostały naruszone. Jest to możliwe również w sytuacji, gdy czyjeś prawa zostały zagrożone w związku z działaniami komorniczymi w postaci czynności egzekucyjnych. To jednak nie jedyne sytuacje, gdyż skargę można – a wręcz trzeba to zrobić – złożyć również w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika. Dzięki takim rozwiązaniom ustawodawca dał możliwość złożenia skargi na funkcjonariusza publicznego zarówno dłużnikowi jak i wierzycielowi. Skargę ma również prawo złożyć osoba trzecia, niekoniecznie związana z daną sprawą. Istotne jest jednak, żeby wykazała rzeczywiste naruszenie swoich praw.

Gdzie znaleźć aktualny wzór skargi na czynności komornika?

Wbrew pozorom złożenie skargi na komornika jest bardzo proste, o ile tylko przygotowany dokument spełni niezbędne wymogi formalne. Jest to przede wszystkim oznaczenie sądu, do którego ma wpłynąć skarga, wskazanie stron postępowania i sygnatury akt komorniczych, a także najważniejsza informacja czyli wskazanie zaniechań lub czynności, których dotyczy skarga. Ponieważ łatwo o przeoczenie któregoś z niezbędnych elementów, najlepiej wykorzystać do tego celu gotowy wzór skargi na czynności komornika, jaki każda zainteresowana osoba może nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej. Tak przygotowany dokument należy przekazać do sądu za pośrednictwem komornika, którego chce się zaskarżyć. Warto więc pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej liczby odpisów oraz o konieczności poniesienia kosztów, które wynoszą 100 złotych. Kwota ta może zostać jednak anulowana, w zależności od sprawy. Bardzo istotne jest również trzymanie się terminów, gdyż skarga może być wniesiona jedynie przez 7 dni od dnia dokonania zaskarżanej czynności.

undefined

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki