Sesja Rady Miejskiej – 19.12.18 r.

foto: UM Jaworzno

W sali obrad Urzędu Miejskiego 19 grudnia (środa) odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 21 punktów.

REKLAMA

Przypominamy, że każdą sesję Rady Miejskiej można obejrzeć online na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Lista projektów, które zostaną omówione na najbliższej sesji:

 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Jaworzna.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2029.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika poświęconego Władysławowi Palce, żołnierzowi AL V obwodu im. J. Dąbrowskiego poległemu w 1943 roku oraz Piotrowi Palce i Józefowi Koziarzowi poległym w 1944 roku.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie usunięcia pomnika ku czci Janka Martyniaka, żołnierza GL.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie montażu nowej tablicy memoratywnej na pomniku posadowionym w Jaworznie w dzielnicy Byczyna, na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Gwardzistów.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2019-2021.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2019-2021.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2017 rok.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.
 • Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podjęcia międzynarodowej współpracy partnerskiej z Miastem Hereford w Wielkiej Brytanii.

NU

- REKLAMA -Zewnętrzne linki