Kolejna akcja DKMS Polska

Foto: jaworzniccy wolontariusze – Paweł Babiński, Barbara Komorowska Czerwonka, Hubert Kraczla

Bliźniacy genetyczni to zjawisko niezwykłe. W uproszczeniu to takie osoby, pomiędzy którymi można dokonać przeszczepu komórek macierzystych. Krwiotwórcze komórki macierzyste dają początek nowym komórkom, z których powstają dojrzale zdrowe krwinki. Komórki macierzyste od bliźniaka genetycznego przeszczepia się osobom chorym na nowotwory krwi.

REKLAMA

Prawdopodobieństwo odnalezienia niespokrewnionego bliźniaka genetycznego jest bardzo małe, szacuje się, że to 1:kilku milionów. Im więcej potencjalnych dawców komórek macierzystych tym większa szansa na odnalezienie dawcy dla osoby chorej. Z myślą o ratowaniu chorych powstała międzynarodowa baza dawców komórek macierzystych.

W Polsce rejestrację potencjalnych dawców komórek macierzystych prowadzi Fundacja DKMS (Dawców Komórek Macierzystych i Szpiku). Fundacja działa od 10 lat, rejestracji dawców w Jaworznie dokonuje się od 5 lat. Koordynatorem akcji w Jaworznie jest Barbara Komorowska-Czerwonka.

Po raz 16 akcję rejestracji dawców przeprowadzono w Jaworznie 1 i 2 grudnia w Galenie. Podczas tej akcji udało się zarejestrować 35 dawców, co oznacza, że w Jaworznie dawcami może zostać ponad 510 osób. Jedna z tych osób jest już dawcą.

Sam sposób rejestracji i pobrania materiału do badań jest bardzo prosty. Odpowiednimi 3 pałeczkami przez 60 sek. pociera się wewnętrzną stronę policzka. W ten sposób pobiera się wymaz z błony śluzowej. Po czym w odpowiednich kopertach przesyła się ten wymaz do laboratorium. Tam określa się cechy tego pobranego materiału i wpisuje je na odpowiednią listę.

foto: Komplet do pobierania materiału i ankieta dla dawcy

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.

Jeśli okaże się, że od dawcy można przeszczepić komórki macierzyste osobie chorej, wtedy pobierane są one z krwi obwodowej dawcy. Szpik kostny pobierany jest z talerza kości biodrowej w znieczuleniu ogólnym.

Kolejna akcja Fundacji DKMS w jaworznickiej Galenie 12 stycznia. Więcej informacji o tym, jak zostać dawcą komórek macierzystych na www.dkms.pl.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki