REKLAMA

Szacowana wartość rynku e-commerce w Polsce pod koniec 2017 roku wynosiła 40 mld złotych. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy coraz częściej inwestują w rozwój sklepów internetowych, bo w grze są naprawdę olbrzymie pieniądze. Z inwestycjami powinno jednak iść w parze budowanie marki, a wraz z nią jej prawna ochrona. Także ta związana z nazwą internetowego sklepu, za pośrednictwem którego prowadzisz własną działalność.

Ochrona nazwy na wagę złota

Z pewnością jako przedsiębiorca znasz takie firmy jak Apple, Microsoft, McDonald’s czy – patrząc na polski rynek – Reserved, Kross albo 4F. Chociaż każda z nich działa w zupełnie innym segmencie rynku, łączy je jedno – każda ma zarejestrowany znak towarowy, który daje najwyższy poziom ochrony prawnej. W ten sam sposób może postąpić każdy przedsiębiorca. 

O 23 korzyściach jakie wynikają z rejestracji znaku towarowego przeczytasz w artykule: https://znakitowarowe-blog.pl/dlaczego-warto-zastrzec-marke-firmy/ 

Każda z wymienionych firm to również rozpoznawalna marka, która pomaga w zdobywaniu kolejnych klientów. Jednak popularność marki nie wiąże się wyłącznie z działaniami marketingowymi. Ma również znaczenie dla samego prestiżu firmy i tego, jak jest postrzegana w oczach klientów i potencjalnych kontrahentów. 

John Stuart, dyrektor korporacji Quake, w jednym z wywiadów powiedział:

“Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę – i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej”.

Jego słowa doskonale oddają to, jak ważne są dzisiaj nie tylko firmowe logo, które znają ludzie z całego globu, ale również sama nazwa firmy.

Przedsiębiorca chroni swoje produkty…

Świadoma ochrona własnych produktów i usług to podstawa działania na rynku XXI wieku. Przedsiębiorca chroniący swój biznes jest w stanie obronić się przed nieuczciwą konkurencją. Chodzi tutaj w szczególności o niebezpieczeństwo imitowania jego autorskich produktów czy rozwiązań technicznych dających mu przewagę na rynku.

… oraz firmową nazwę i logo.

Firmy dużą wagę przykładają do ochrony swoich usług oraz sprzedawanych produktów. Dlaczego więc nie miałyby chronić również samej nazwy sklepu internetowego? Zwłaszcza, że rejestracja znaku towarowego nie jest dużym wydatkiem. Prestiż i zbudowane wśród klientów zaufanie do marki zdobywa się bardzo trudno. Tym samym podejmowane w celu ich ochrony działania powinny być wdrożone jak najszybciej i w jak najszerszym zakresie.

Olbrzymią rolę rozpoznawalnej na rynku marki doceniają dzisiaj również mniejsi przedsiębiorcy. W oparciu o nią starają się budować swoją pozycję, pracując w ten sposób na uznanie w oczach klientów. Warto więc poczynić odpowiednie kroki ku temu, aby tę markę sklepu właściwie ochronić. A robi się to poprzez rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Nazwa firmy, czyli nazwa sklepu

Nazwa firmy wyodrębnia ją spośród dziesiątek, setek, a nawet tysięcy przedsiębiorstw działających w tym samym segmencie rynku. Marka czyni prowadzony biznes czymś konkretnym, odrębnym i nadaje mu cechę indywidualności. 

Ochrona nazwy i logo sklepu może przebiegać dwutorowo: 

  • poprzez rejestrację znaku towarowego lub 
  • bez takiej rejestracji.

Podstawowa ochrona – rejestracja znaku towarowego

Definicja znaku towarowego w swojej najprostszej postaci mówi o tym, że znakiem towarowym jest każde oznaczenie możliwe do przedstawienia w sposób graficzny i służące odróżnieniu od siebie towarów lub usług pochodzących od różnych przedsiębiorców. W praktyce więc jako znak towarowy rejestrowane są najczęściej firmowe logo i nazwa, a co za tym idzie, również nazwa sklepu internetowego.

Zastrzeżenia znaku towarowego na terenie RP dokonuje się w Urzędzie Patentowym w Warszawie. Taka ochrona trwa 10 lat z możliwością przedłużenia. Istnieje również ochrona znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej (znak unijny) oraz ochrona międzynarodowa. Każda z nich wiąże się z mnóstwem formalności oraz opłatami urzędowymi. Warto więc powierzyć to zadanie doświadczonemu rzecznikowi patentowemu, aby nie popełnić żadnego błędu.

Rejestracja znaku towarowego nie jest wymagana do tego, aby podlegał on ochronie prawnej, jednak niesie za sobą wiele ważnych korzyści. Są one pomocne głównie w walce z nieuczciwą konkurencją oraz z przejawami nielegalnego wykorzystania nazwy sklepu. 

Proces rejestracji nazwy sklepu (znaku towarowego)

Z pewnością jako przedsiębiorca zdajesz sobie sprawę z tego, że wielu rzeczy nie da się załatwić od ręki. Niestety to samo dotyczy procesu, jakim jest zastrzeżenie znaku towarowego, czyli w naszym przypadku – nazwy sklepu. 

Jest przynajmniej kilka powodów, dla których warto rozważyć rejestrację znaku towarowego, jakim jest nazwa sklepu albo nazwa firmy. Przede wszystkim można tu wymienić:

  • uzyskanie pełnego formalnego prawa do marki;
  • zapobieganie kradzieżom swoich marek;
  • dodatkowe cenne narzędzia prawne do walki z nieuczciwymi konkurentami;
  • możliwość szybszego i sprawniejszego walczenia o odszkodowania za naruszenie Twoich praw;
  • opcję zarabiania na licencjonowaniu swojego znaku towarowego;
  • zwiększenie prestiżu firmy poprzez stosowanie symbolu ®.

O pozostałych korzyściach dowiesz się z nagrania:

 

Pamiętaj! Rejestracja nazwy sklepu jako znaku towarowego daje Ci monopol na jej wykorzystywanie. Są jednak ograniczenia. Taka wyłączność obowiązuje tylko w ramach towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu. Ochrona ograniczona jest również do określonego terytorium (np. Polski). 

A co, jeśli nie chcę rejestrować znaku?

Najsilniejszą ochronę zawsze daje rejestracja znaku towarowego. 

Pewien poziom ochrony dają również przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich główną zaletą jest to, że ochrona jest bezpłatna. Wadą – że to na Tobie jako przedsiębiorcy spoczywa cały ciężar udowodnienia, że te prawa w ogóle Ci przysługują oraz jaki jest ich zasięg.

Przy tzw. znakach niezarejestrowanych należy przedstawić dowody na to, od kiedy używało się komercyjnie danego określenia, w zakresie jakich towarów i usług oraz na jakim terytorium. Finalnie, to jak te dowody zostaną zinterpretowane zależy od osoby sędziego. Jeżeli będą mało przekonujące, bądź ich liczba będzie niewystarczająca, sąd może orzec, że nie mamy wyłącznego prawa do danej nazwy na terenie całego kraju, a jedynie w zakresie miasta, w którym działamy.

Ta nieprzewidywalność jest największą wadą ochrony marki bez rejestracji. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jak prezentuje się ochrona znaków niezarejestrowanych w konfrontacji ze znakami zarejestrowanymi, to obejrzyj poniższe nagranie:

Więcej za niż przeciw

Marka to bardzo cenne aktywa, które pozwalają zwiększyć rozpoznawalność firmy, wspomagają budowanie prestiżu i pozyskiwanie klientów. Obecnie przepisy dają możliwość ochrony nazwy i logo sklepu w modelu płatnym i bezpłatnym. Choć oba mają swoje zalety, to niewątpliwie najsilniejszy poziom ochrony prawnej zapewnia zarejestrowany znak towarowy.

undefined

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki