Danone stawia na Śląsk, rozwijając eksport produktów mlecznych z fabryki w Bieruniu

Już teraz ponad 20 krajów z Europy oraz USA to odbiorcy produktów mlecznych z bieruńskiej fabryki. Systematycznie rośnie liczba wariantów produktowych trafiających poza granice kraju, a firma Danone deklaruje dalszy rozwój eksportu w Europie. To co w fabryce pozostaje niezmienne to produkcja, której przyświeca troska o ludzi i środowisko naturalne.

REKLAMA

Wartość rynku produktów mlecznych w Polsce wynosi 4,74 miliarda PLN, a Danone jest jego liderem, z 23% udziałem wartościowym.

Produkty ze Śląska podbijają Europę

Obecnie w Bieruniu powstaje aż blisko 250 wariantów produktów mlecznych, a część formatów – takich jak jogurty pitne w opakowaniach powyżej 100 g oraz serki w wygodnych saszetkach, które pozwalają na przechowywanie produktu poza lodówką aż do 6 godzin – produkowanych jest wyłącznie w Fabryce w Bieruniu.

Dobry pracodawca w regionie

Firma Danone generuje w polskiej gospodarce zatrudnienie, w sposób bezpośredni oraz pośredni, na poziomie ponad 5000 miejsc pracy. Dla porównania, taka liczba miejsc pracy odpowiada 40% osób w wieku produkcyjnym w Bieruniu.

Zespół fabryki w Bieruniu tworzy ponad 600 pracowników, którzy chętnie wiążą się z Danone na wiele lat – średni staż pracy to 10 lat, a wskaźnik rotacji kadr wynosi 6% i plasuje się znacznie poniżej średniej krajowej (21% 2). Potwierdza to, że Danone jest dobrym i solidnym pracodawcą.

Klasy patronackie

Danone, podobnie jak inni pracodawcy stawia na rozwój kadry już wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W technikum w Bierunku, otwierane są kierunki kształcenia dla logistyków, mechaników i automatyków. W przyszłości spółka Danon zastanawia się nad uruchomieniem kierunków kształcenia związanych z digitalizacją procesów w Przemyśle 4.0.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki