COP24: Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach rozpoczęty!

Ponad 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawiciele świata biznesu oraz naukowcy spotkali się w Katowicach na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

REKLAMA

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich gospodarzem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

Katowickie międzynarodowe obrady w sprawie zmian klimatu, trwać będą od 2 grudnia do 14 grudnia. W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

więcej informacji: cop24.katowice.eu

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki