Pierwsze wyniki budżetu obywatelskiego na rok 2019 zostały ogłoszone 6 listopada br. Znamy wyniki głosowania dla 3 obszarów konsultacyjnych: „Gigant, Leopold”, „Pszczelnik”, „Pańska Góra, Skałka”.

REKLAMA

 

Gigant, Leopold:

Łącznie oddano 207 głosów, z czego 22 głosy były nieważne. Największą ilość głosów – 108, otrzymał projekt Janusza Bryły pt. „Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant” – szacunkowe koszty zadania to 85 000,00 zł.

Zadanie Mieczysława Długosza pt. „Budowa podwyższonego skrzyżowania zwalniającego przez położenie nakładki asfaltowej z przebudową studzienek odwadniających i namalowaniem pasów przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Granitowej z ul. Bursztynową” otrzymało 77 głosów.

Pszczelnik:

Oddając 47 głosów, mieszkańcy wskazali do realizacji projekt Mateusza Wrony, Tomasza Sędora i Mieczysława Długosza pt. „Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej” o szacunkowych kosztach zadania 85 000,00 zł.

Pańska Góra, Skałka:

Do realizacji został przekazany projekt Waldemara Sarleja, Przemysława Czecha i Sebastiana Pyci pt. „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy”, który otrzymał 194 głosy. Szacunkowe koszty zadania to 75 000 zł.

NU

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki