Radni i prezydent miasta zaprzysiężeni

Na pierwszej inauguracyjnej sesji rady miasta zaprzysiężono nowo wybranych radnych. Ślubowanie złożył również Paweł Silbert, prezydent miasta Jaworzna.

REKLAMA

W swoim wystąpieniu mówił o kontynuacji prowadzonej polityki oraz o realizacji programu wyborczego koalicji JMM i PiS. Wyraził również nadzieję, że w obecnej kadencji dzięki współpracy z wicemarszałkiem Dariuszem Starzyckim, w Jaworznie będzie zlokalizowana inwestycja wojewódzka.

Radni wybrali również nowego przewodniczącego rady miasta. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę na to stanowisko, Ewa Zuber zaproponowała osobę Tadeusza Kaczmarka.

W głosowaniu tajnym kandydat Tadeusz Kaczmarek uzyskał wynik: 19 głosów za, jeden głos przeciw.
W przemówieniu przewodniczący rady miejskiej Tadeusz Kaczmarek podziękował za tak wysoki wynik głosowania.

Przewodniczący po wystąpieniu zakończył obrady sesji. Nie dokonano wyborów prezydium rady. W kuluarach mówiono, że decyzję co do składu prezydium jeszcze nie zapadły.

Inauguracyjną sesję rady miasta poprowadziła radna Ewa Głąbik.
Nieobecni na sesji byli radni Maciej Bochenek, Grzegorz Piętak i Jolanta Smoliło- Żabińska.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki