REKLAMA

Założenie i prowadzenie salonu fryzjerskiego nie wymaga w zasadzie żadnych specjalnych pozwoleń ani uprawnień. Niezbędne okaże się za to zarejestrowanie działalności gospodarczej i odnalezienie lokalu spełniającego warunki określane przez sanepid. Sprawdź, jakich formalności należy dopełnić i jakie zgody uzyskać, by móc otworzyć nowy salon fryzjerski.

Salon fryzjerski – od czego zacząć?

Zdarza się, że osoby zamierzające założyć własny salon fryzjerski gubią się w gąszczu prawnych przepisów, rozmaitych zakazów i nakazów, przez co tracą entuzjazm i czują się zniechęcone. Początkowo dopełnianie niezbędnych formalności może wydawać się trudne, jednak odpowiednie przygotowanie pozwoli bez problemu rozpocząć pracę w nowym miejscu stworzonym od podstaw. Zakładając salon trzeba zadbać o jego wyposażenie, zakup odpowiednich sprzętów, akcesoriów i kosmetyków. Należy zaaranżować też miejsca takie jak poczekalnia fryzjerska, by zapewnić swoim klientom wygodę i relaksującą atmosferę. Oprócz przystosowania przestrzeni do specyfiki obowiązków fryzjera, niezwykle istotną kwestią okazują się wymagania prawne i sanitarne. Poznaj najważniejsze z nich i dowiedz się, jakie kroki powinno się podjąć w ich sprawie.

Rejestracja działalności gospodarczej

Przede wszystkim należy zacząć od rejestracji działalności gospodarczej. Jeśli osoba otwierająca salon jest wykwalifikowanym fryzjerem, może bezpłatnie zarejestrować działalność jednoosobową. Należy w tym celu wypełnić formularz CEIDG-1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) i złożyć go w dowolnym urzędzie miasta bądź gminy. Można zrobić to osobiście, listem poleconym albo drogą elektroniczną. We wniosku trzeba podać swoje dane osobowe oraz nazwę i adres firmy, datę rozpoczęcia działalności i wybraną formę opodatkowania. Co ważne, wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wpisem do CEIDG, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP oraz zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS.

Formalności związane z ZUS i VAT

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności trzeba złożyć w ZUS druk ZUA (zgłoszenie do opłacania składek społecznych i zdrowotnej). Dodatkowo jeśli osoba otwierająca nowy salon fryzjerski  zamierza zatrudniać pracowników, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z nimi powinna zgłosić nowozatrudnionych do ZUS. Warto pamiętać, że przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli obroty w jego salonie nie będą przekraczać 150 tysięcy złotych w skali roku. W przypadku rejestracji do VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia świadczenia usług trzeba złożyć w urzędzie skarbowym wniosek VAT-R.

Kasa fiskalna niezbędna w każdym salonie fryzjerskim

Od niedawna wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Początkujący mają szansę skorzystać z ulgi na jej zakup. Maksymalnie można odliczyć 700 złotych.

Wymagania sanepidu a otwarcie salonu fryzjerskiego

Aby móc prowadzić działalność w danym lokalu trzeba uzyskać pozwolenie od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W tym celu ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności składa się placówce sanepidu wniosek zgłoszeniowy. W formularzu muszą znaleźć się informacje dotyczące lokalu i panujących w nim warunków. Wymagania sanitarne odnośnie salonu fryzjerskiego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy salon powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu (albo stanowić jego wyodrębnioną część). Ponadto należy wydzielić kilka stref – szatnię, poczekalnię, pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla klientów i pracowników, pomieszczenie do przechowywania środków czystości, szafki na kosmetyki oraz przestrzeń do przechowywania odpadów. Zgodnie z wymaganiami sanepidu, w salonie fryzjerskim trzeba zorganizować osobne stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepła i zimną wodą. Rozporządzenie zawiera znacznie więcej zapisów, dlatego warto dokładnie zapoznać się z jego treścią, by dostosować lokal do ustalonych warunków.  Gdy lokal jest już gotowy do otwarcia, sanepid dokonuje odbioru i dopiero wówczas przedsiębiorca może rozpocząć świadczenie usług fryzjerskich.

Salon fryzjerski i opłaty w ZAIKS

Jeśli w zakładzie fryzjerskim będzie odtwarzana muzyka, konieczne okaże się wykupienie licencji i odprowadzanie opłat w trybie miesięcznym albo jednorazowym do Organizacji Zbiorowego Zarządzania, reprezentujących danych twórców, wykonawców i producentów. Można jednak uniknąć tego rodzaju formalności, odtwarzając muzykę niewymagającą zakupu licencji, udostępnioną w domenie publicznej.

Dopiero kiedy zarejestrujemy działalność gospodarczą, dopełnimy zobowiązań związanych z ZUS, VAT, zakupieniem licencji i kasy fiskalnej, a sanepid wyda pozytywną opinię o naszym lokalu, możemy przystąpić do meblowania i wyposażania salonu w potrzebne sprzęty. Nasze miejsce pracy będzie wówczas nie tylko funkcjonalne i przyjazne, ale też zaaranżowane w zgodzie z aktualnymi przepisami, co z jednej strony da stylistom i ich klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a z drugiej – pozwoli na uniknięcie prawnych i finansowych konsekwencji niewywiązania się z najważniejszych zobowiązań.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki