Adwokat Maciej Zwierzycki odpowiada na pytania czytelników

REKLAMA

Orzeczenie o winie ma duże znaczenie jeżeli chodzi o konieczność płacenia po rozwodzie alimentów na rzecz drugiego z małżonków. Podstawową zasadą jest, że małżonek uznany za wyłącznie winnego nie może żądać alimentów. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego i rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka, wówczas na jego żądanie sąd może nakazać małżonkowi winnemu płacenie alimentów. Obowiązek płacenia alimentów byłemu małżonkowi wygasa: z chwilą zawarcia nowego małżeństwa przez otrzymującego alimenty małżonka, w pięć lat po orzeczeniu rozwodu, jeżeli zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. Orzeczenie o winie nie ma wpływu na obowiązek płacenia alimentów na rzecz dzieci.

adwokat Maciej Zwierzycki

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki