Czarny Tydzień W Pomocy Społecznej

Po raz pierwszy w historii do ogólnopolskiego protestu pracowników społecznych dołączyli urzędnicy jaworznickiego MOPS. Protest pod nazwą Czarny Tydzień W Pomocy Społecznej potrwa do końca tygodnia.

REKLAMA

W ramach czarnego tygodnia ubrani na czarno uczestnicy sprzeciwu noszą protestacyjne przypinki z napisem „PROTEST pracowników pomocy społecznej”., jednak, jak zapewnia dyrektor naszego ośrodka, Czesław Smalcerz, akcja nie będzie miała wpływu na pracę urzędników. Protest zainicjowały Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny oraz Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność”.
Protestujący w całym kraju domagają się m.in. zwiększenia wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, przejrzystej ścieżki awansu zawodowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego dla asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej. Postulują również, aby dodatek terenowy dla wspomnianych pracowników zależał od przeciętnego wynagrodzenia. Asystenci rodziny oraz koordynatorzy pieczy zastępczej obecnie nie otrzymują dodatku terenowego oraz nie nabywają praw
do 10 dniowego dodatkowego urlopu wypoczynkowego, które ustawowo przysługują wykonującym zbliżoną pracę pracownikom socjalnym. Podczas rozmowy z jaw.pl dyrektor Czesław Smalcerz powiedział, że zna wszystkie postulaty i się z nimi zgadza.
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zapowiedziała też bojkot dzisiejszego Dnia Pracownika Socjalnego. Na swojej stronie internetowej napisała: „Mamy dość pięknych słów wypowiadanych z ust osób, które w ciągu roku nas albo obrażają, albo lekceważą i pomimo możliwości nie robią wiele, by zmienić Nasz los. 21.11 jak gdyby nigdy nic te same osoby urządzają na szczeblu rządowym oraz wojewódzkim uroczystości z okazji Naszego Święta.” Federacji głównie chodzi o to, że wyróżnienia za włożoną pracę nie trafiają do osób, które w praktyce na nie
zasłużyły, lecz do ich pracodawców. Tymczasem w Jaworznie, jak co roku, Dzień Pracownika Socjalnego będzie celebrowany bez bojkotu.

Dorsz

[cv_facebook]

 

- REKLAMA - Zewnętrzne linki